Berat; sözlük anlamı itibariyle, temize çıkarmak, bir şahsın işlediği iddia edilen suçu işlemediği veya o suçun gerçekte suç olmadığının anlaşılması anlamına gelmektedir. Ayrıca berat; kurtuluş vesikası anlamına da gelmektedir. Abdullah bin Ömer hazretleri, bir gün Resulullah efendimizin huzuruna gelince, kendisine çok iltifat ederek; (Kıyamet günü herkesin beratı, her işi ölçüldükten sonra verilir. Abdullah'ın beratı ise dünyada verilmiştir) buyururlar.

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki: “Âhirette pek çok kimse, hesaba çekilmeden Cennete girer. Onlar için mizan, terazi kurulmaz. Onlara verilen sayfalar üzerine; ‘La ilahe illallah, Muhammedün resulullah. Bu filanın oğlu filanın Cennete girmesinin ve Cehennemden kurtulmasının beratıdır’ yazılır.”

Peygamber efendimiz; (Cebrail aleyhisselam bana geldi. "Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece, Şabanın onbeşinci gecesidir" dedi. Bu geceyi ihya edenleri, Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasisleri, alkollü içki içenleri, faiz yiyenleri ve zina yapanları affetmez) buyurmuştur.

Muhammed Rebhami hazretleri; “Berat gecesinde çok dua etmeli, kötü sondan, imansız ölmekten Allahü teâlâya sığınmalı, Cehennem ateşinden kurtuluş beratı, bereket, rahmet, mağfiret ve afiyet dilemelidir” buyuruyor.

Ata bin Yesar hazretleri buyurdu ki: “Şaban ayının on beşinde, yani Berat gecesinde o yıl içinde ölecek olanların listesi Azrail aleyhisselama verilir. Bu arada ev yapan, ağaç diken ve yeni evlenen nice kimseler vardır ki, bunların isimleri bu listededir. Fakat onlar bunu bilmezler.”

İmam-ı Rabbani hazretleri vefat etmeden altı ay önce, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat kandili gecesini, kendi hususi odasında ihya eyler. O gece yarısı, hanımının bulunduğu odaya gelir ve hanımı;

-Bu gece ecellerin ve amellerin takdir edildiği gecedir. Kimbilir Allahü teâlâ kimin defterine ölecek ve kimin defterine yaşayacak! diye kaydetmiştir der. İmam-ı Rabbani hazretleri bu sözü duyunca;

-Niçin tereddüt ve şüphe ile söylüyorsun? Ya isminin, dünyada yaşayacaklar sayfasından silindiğini görenin hali nice olur buyurur. Böylece İmam-ı Rabbani hazretleri, o sene vefat edeceğine işaret buyurur.

Netice olarak, mübarek zamanları, geceleri fırsat, ganimet bilmelidir. Peygamber efendimizin buyurduğu gibi:

(Berat gecesini ganimet, fırsat biliniz! Çünkü belli bir gecedir. Şabanın onbeşinci gecesidir. Kadir gecesi, çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir. Bu gece, çok ibadet yapınız. Yoksa, kıyamet günü pişman olursunuz!)/ www.osman-unlu.com