BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ

Başkan Yüce Cengiz Kurtoğlu’na projeleri tanıttı Başkan Yüce Cengiz Kurtoğlu’na projeleri tanıttı

Konu ile ilgili Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “6292 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde 2/B taşınmazlarının satışı, 12’nci maddesinde 26/4/2012 tarihinde geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında 26/4/2012 tarihinde geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içindeki Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, 3194 sayılı Kanunun geçici 16’ncı maddesinin yedinci fıkrasında ise imar barışı kapsamında Hazine taşınmazları üzerindeki yapı için yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışına ilişkin başvuru süreleri, 7394 sayılı Kanunla 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre hak düşürücü süre olup, yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere göre, hak sahibi olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve hak kaybına uğramamaları açısından Milli Emlak Müdürlüğüne veya İlçelerde Milli Emlak Şefliklerine 31/12/2022 Tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.”