ASALETEN ATAMA

Bazı vergi müfettişleriyle ilgili atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 yılı ağustos ayında 4 yıldır Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığını yürüten Ahmet Çelik'in Eskişehir'e atanması sebebiyle, Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığına vekaleten atanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı'nda vekaleten görev yapan Başkanı İlhan Akçay'ın asaleten ataması gerçekleşti.

1-517