YENİ BİR DELİK

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Ayşe Füsun Çetin, türban yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Haftalardır sürdürülen Anayasa değişikliğinin Mecliste komisyona sunulması ile somut bir gündem haline geldi, getirildi. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören teklif; ayrımcı, nefret suçu içeren, eşitliğe ve laikliğe tamamen aykırı bir teklif olarak önümüzde duruyor. Bu, haklar ve özgürlükler bakımından delik deşik hale getirilmiş Anayasa içinde yeni bir delik açma hamlesidir. Hukuki de meşru da değildir.

KANUN TEKLİFİ

3 Ekim 2022 tarihinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı video paylaşımıyla, ‘kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarmak, yasal güvenceye almak, tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkarmak, bu yarayı sonsuza kadar kapatmak için’ CHP milletvekilleri olarak kanun teklifi vereceğimizi ilan ettik ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın derdinin başörtüsü meselesini çözmek olmadığı, konuyu sürekli siyasi istismar aracı olarak gündemde tutmak olduğu bu teklife karşı derhal reaksiyon göstermesi ile ortaya çıktı. ‘Bu bizim için bir gollük pas’ diyerek aslında yararlanma ve istismar amacını da ifşa etmiş oldu

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Anayasada iki madde için hazırlanan değişiklik önerisi; toplumda söz konusu değişikliklere ihtiyaç olmamasına, bu şekilde bir talep ve istek dile getirilmemesine rağmen tamamen siyasal iktidarın ihtiyaç ve çıkarları için bir dayatma olarak toplumun önüne kondu. Teklifin gerekçesinde dahi ülkede kamu hizmeti alan ve veren kadınların başörtüsü açısından bir sorun yaşamadığı dile getirilirken, teklifin tam da bu dönemde ülke gündemine getirilmesi hem bir seçim hamlesi hem de AKP iktidarının kadınların medeni haklarına yönelik çok ciddi olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir ayrımcılık ve de düşmanlaştırma tutumuna da işaret ediyor.

GERÇEK BİR LAİKLİK

AKP iktidarı, bir dini inancın gerektirdiği biçimde örtünmeyen ve giyinmeyen kadınları Anayasal korumadan mahrum bırakmak isteyen teklifini istediği kadar “özgürlük” kisvesine büründürmek istesin; biliyoruz ki kimsenin kıyafetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramamasının garantisi, inanan ve inanmayan herkesin özgür yaşamasının, kaygı duymamasının en önemli güvencesi gerçek bir laikliktir. Esası güvence altında olmayan hiçbir hak, istisna cümlelerle garanti altına alınamaz. Ülkedeki yoksulların, gençlerin, çocukların, kadınların öncelikli sorunlarına yanıt vermek yerine, ayrımcılık ve eşitsizliğe Anayasal zemin hazırlamaya çalışmak, başörtülü başörtüsüz kadın ayrımını Anayasa yoluyla yapmaya çalışan siyasal iktidar son derece karanlık bir yol içerisindedir.

SON DERECE CİDDİ

Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda sözünü etmiş olduğumuz düzenlemeler ülkenin temel normu haline gelecek ve bunun arkasından Medeni Kanun başta olmak üzere kadınların tüm kazanımlarını yok etmek üzere yapılacak yasa tartışmaları gündeme gelecektir. Bu nedenlerle tehlike son derece ciddi ve önemlidir. Bu işi ne kadar istismar etmek isterlerse istesinler başarılı olamayacaklar. Kanun teklifimizi kabul etmeseler de Anayasa Komisyonu'nda verdiğimiz değişiklik önerisine ‘hayır’ demiş olsalar da hiç kimse korkmasın. Herkesin hak ve özgürlüklerinin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Başını örtenin de açanın da güvencesi biziz.”