Baro’nun başvurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Son dönemde kamuoyunda toplu taşıma araçlarındaki güvenlik endişelerinin artması nedeniyle tedbirlerin arttırılmasına yönelik olarak aşağıda bentler halinde belirttiğimiz mevzuat değişikliklerinin yapılmasında toplumsal fayda olacağını değerlendirmekteyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmak suretiyle denetim mekanizmalarının daha etkin çalışmasının sağlanması amacıyla bu uğurda ; toplu taşıma araçlarında ilk defa çalışma ruhsatı , ilk kez çalışma talep edenler ve araçlarda çalışacak şoförler bakımından Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9. maddesinin 2. fıkrasındaki suç türlerinin müstakilen isteklilerde ve çalışanlarda aranmasına dair hüküm konulmasını, ayrıca;

1.  Psikoteknik değerlendirme raporu SRC1 ve SRC2 belgelerinin dışında psikolojik denetime ilişkin profesyonel görüşme testlerinin zorunlu hale getirilmesi ve bu testlerden geçilememesi halinde çalışma imkanının ortadan kaldırılmasına,

2.  Araçların bağlı bulundukları duraklarda kontrole dair yönerge zorunluluğu getirilmesine,

3.  Araç içinde revizyon yapılarak tehlike butonu konulması ve merkezi sisteme entegre edilmesine,

4.  Araç içinde revizyon yapılarak kamera sisteminin etkin hale getirilmesi ve ana merkezden tüm araçların izlenilmesinin teminine,

5.  Araç içinde şoförün bulunduğu bölüm ile yolcu bölümü arasına bölme konulmak suretiyle şoför güvenliği bakımından da şoför ve yolcu arasının ayrılmasına,

6.  Araç kapılarına ilişkin şoför ve yolcu binişlerinin yapıldığı ve sadece şoför tarafından kontrol edilebilen kilit sisteminin acil durumlarda yolcu tarafından da bağımsız olarak açılabilecek mahiyette tasarlanmasına,

dair yönetmelik değişikliklerinin yapılması ve buna ilişkin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve denetleme mekanizmasının getirilmesi konularında acil olarak düzenleme yapılması gerekliliği ve önlemlerle denetimlerin arttırılması hususu bilgilerinize sunulur”