Ziyaretin ana gündem maddelerini, Avukatlık asgari ücret tarifesinin güncellenmesi, CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesi ile eşitlenmesi ve birikmiş adli yardım ücretlerinin ve beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi konuları oluşturdu. Sağkan başkanlığındaki TBB heyeti, tarifenin yürürlüğe girdiği Kasım 2021’den sonra ortaya çıkan mali tablo ve enflasyon artışının avukatların mesleklerini yapmalarının önünde engel oluşturacak boyuta ulaştığına dikkat çekti. Bu çerçevede, yürürlükteki Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin avukatların uğradıkları kayıpları giderecek şekilde yeniden düzenlemesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca, daha önceki görüşmelerde de dile getirildiği üzere, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile eşitlenmesi zorunluluğu dile getirildi.
GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI
Görüşmede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Bakanlık bürokratları ile Baro Başkanları arasında; Adli Tatil sürecinde ortak çalışma yapılarak 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ve CMK Tarifesi’nin Eylül 2022 başında yürürlüğe girecek şekilde hazırlanması ve 2023 tarifelerinin bu şekilde öne alınarak erken uygulanması konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek şekilde, CMK Ücret Tarifesinin de mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Hazırlanacak tarifelerin aynı zamanda 2023 yılında gerçekleşmesi beklenen mali tabloyu da dikkate alması gerektiği hususu vurgulandı.

baro_baskanlarından_bakana_ziyaret2
EGM GENELGESİNE İLİŞKİN MEVZUAT ÇALIŞMASI
Öte yandan, kolluk tarafından düzenlenen ifade tutanağında müdafi beyanına yer verilmemesi yönünde talimat içeren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesi konusunda, şüphelinin ifadesinin alınması işlemlerinin adli kolluğun, dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarının yetki ve görev alanında olduğu belirtilerek, bu hususta Adalet Bakanlığı tarafından mevzuat çalışması başlatıldığı dile getirdi.
AVUKATLARIN ÇALIŞMA ALANLARIN GENİŞLETİLMESİ
Görüşmede ayrıca, avukatların sosyo-ekonomik sorunlarının çözümü ile ilgili olarak, çalışma alanlarının genişletilmesi, bu kapsamda gayrimenkul satış işlemlerinde avukat bulundurulması zorunluğu getirilmesi, bazı davaların avukatla takibinin zorunluluğu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) veri koruma görevlilerinin hukukçu olması gibi konular da ele alındı.
CMK ve adli yardım hizmetlerinden KDV alınmamasının yanı sıra, diğer avukatlık hizmetlerinde KDV indiriminin sağlanması konularında Adalet Bakanlığının Maliye Bakanlığı ile çalışma gerçekleştireceği bilgisi edinildi.
Hukuk sigortasıyla ilgili çalışmaların yürütülmesi yönünde görüş birliğinin sağlandığı toplantıda ayrıca TBB heyeti tarafından; 1 yıllık genç girişimci prim muafiyetinin 3 yıla çıkartılması, Avukatların emeklilik sorunlarının çözümü için ortak çalışma grubu oluşturulması, KVKK’ya avukatlık meslek faaliyetlerine ilişkin istisna hükmü getirilmesi, Adliye yönetiminde baroların da komisyonda yer alması, Hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının önce 75 Bine, akabinde 50 Bine yükseltilmesi konuları da gündeme getirildi.