İlköğretim haftası Taraklı’da da kutlandı İlköğretim haftası Taraklı’da da kutlandı

ARSEM Yaz Seminerleri 3-7 Temmuz tarihleri arasından Sakarya Üniversitesi FenFakültesinde düzenlenecek.SAÜ’dekiseminerlerde Sosyal Bilimlerde Ölçek Geliştirme ve Uyarlama: SPSS ve LİSRELUygulamalı, Nitel Araştırma Süreci ve Nvivo ile Nitel Veri Analizi, BulanıkMantık ve Yeni Bulanık Küme Uzantıları, R ile Çok Değişkenli İstatistik, Lisrelve Amos ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Makine Öğrenmesi ve Çok Kriterli KararVerme konuları alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecek.Detaylıbilgi için: https://arsem.org/