"Kim Allah'a tevekkül ederse, Allahü teâlâ onun kalbini hikmet nuruyla doldurur."

Muhammed bin Ahmed Basrî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Basra'da doğdu. 909 (H.297) senesinde orada vefat etti. Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî'nin hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip yüksek manevi derecelere kavuştu.

Sohbetlerinde buyurdu ki; "Bir kimse, ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse; kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsân ve ikrâmda bulunsun."

Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival başladı Eko Turizm Rotasında Pedal Dostu Festival başladı

"Tevekkül, Resûlullah'ın (sallallahü aleyhi ve selem) hâli; kesb, çalışıp kazanmak da, O'nun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allahü teâlâ onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü teâlâ her istediğinde ona kâfi gelir, onu sevdiği her şeye kavuşturur. Allahü teâlâ, Talâk sûresi 3. âyet-i kerîmesinde meâlen; (Kim Allah'a tevekkül ederse, O, ona kâfidir) buyuruyor. Bunun için Allahü teâlâ her işinde o kimseye kâfidir. Allahü teâlâya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde Mâide sûresi 23. âyetinde meâlen; (Eğer gerçek müminlerseniz, Allahü teâlâya tevekkül ediniz) buyuruyor."

"Yalancı kerem sahibi, riyakar huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakar, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen; helâk olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin (çünkü Allahü teâlânın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar, bir gün onlardan olurlar.)"

"Dünyanın oğullarına (dünya malı, mevkii, şan, şöhret, para, çocuk vs.) karşı zahid olmak, onlara kıymet vermeyip terk etmek; akıllı kişinin şanındandır. Çünkü onlar kendisini meşgul eder, Allahü tealayı zikirden alıkor. Kendisi, din ve dünya işlerinin düzgün olmasını istediği halde, dünya oğulları öyle değildir."/ Vehbi Tülek