İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Mutfağı tanıtıldı İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Mutfağı tanıtıldı

ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Prof. Dr. Aygin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Lenfödemin bireyin yaşam kalitesini büyük ölçüde bozan, tedavi ve bakım yükünü artıran bir durum olduğunu, bu nedenle Lenfödemi önlemenin, erken evrede tedavi ve bakım uygulamanın hasta, sağlıkprofesyonelleri açısından önemli olduğunu söyledi. Doktora öğrencisi Dr. Havva Bozdemir’le başlattıkları araştırmanın sonunda bir cihaza dönüştüğüne vurgu yapan Aygin şunları söyledi, “Lenfödem Ölçüm Cihazı; Lenfödem ön tanısını belirlemede kullanılacak olup, her bir farklı ölçümünde aynı noktadan ölçülmesini sağlayan bir sabitleyici sayesinde kol/bacak çevresi ölçümlerinde, bir önceki ölçüm ile sonraki ölçümün farklılığının belirlenmesi, anormal değerlerde uyarı verebilmesi ve doğru ölçümün mümkün olabilmesi bakımından önem taşımaktadır”. Prof. Dr. Dilek Aygin yaptıkları modelin önemi ile ilgili olarak; Lenfödeme neden olabilecek cerrahiler sonrasında Lenfödemin değerlendirilmesinde, kol veya bacak çevresi ölçümlerinin, özellikle meme cerrahisi sonrası Lenfödemin değerlendirilmesi amacıyla yapılan kol çevresi ölçümlerinin etkin bir şekilde takibinin önemli olduğunu belirtti.