Ayrıca, ihracata yönelik üretim yapan işyeri sayılarında yaklaşık % 30’luk artış meydana gelirken, Organize Sanayi Bölgelerinin istihdamında % 14 ve sanayi sektörünün istihdamında da % 15’lik artışın meydana geldiğine yer verildi. İhracat artışının istihdama güç kattığının vurgulandığı toplantıda, İlimizin uluslararası öğrenci sayısının arttığı, söz konusu öğrencilerin ülkemizle ticaret köprüsü kurulmasına ve ihracatın artırılmasına destek oldukları vurgulandı.
Bunun yanında, İŞKUR’ a gelen işgücü taleplerinin değerlendirilmesi sonucu, son yılların en yoğun işgücü talebi ile karşı karşıya olunduğu ifade edildi.
     İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Selda DURAL başkanlığında, kurul üyesi daire müdürleri, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri, öğretim üyeleri ve engelliler Konfederasyonu temsilcisinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022 yılının ilk 9 aylık istihdam verileri görüşüldü. Toplantıda, istihdama yönelik yapılan çalışmalar ve faaliyetler gözden geçirildi.

Foto1-1
     Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi sektörünün istihdamı artmaktadır
     İstihdam artışının farklı yönlerden değerlendirildiği toplantıda yapılan sunumda, Ocak-2020 yılında Sanayi Siciline Kayıtlı işyeri sayısı 1.545 ve çalışan sayısı 72.419 iken Eylül-2022 ayında bu kapsamda kayıtlı işyeri sayısının 1.748 ve çalışan sayısının da 84.502 olarak gerçekleştiğine yer verildi. Dolaysıyla, Covid-19 salgını başlangıcına göre sanayi sektörü işyeri sayılarında % 13’lük ve sanayi sektörü çalışan sayılarında da % 15’lik bir artışın kaydedildiği belirtildi. Dolayısıyla, sanayi sektörünün salgın sonrası süreçte istihdam artışının 12.083 kişi olduğu ifade edildi.
     Bunun yanında, Sakarya da Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin Covid-19 salgını başlangıcındaki istihdam sayısı 22.955 iken, salgın sonrası Eylül-2022 ayı itibariyle % 14’lük artışla 26.257 olarak gerçekleştiği paylaşıldı. Yine, Sakarya’da Organize Sanayi Bölgesi Sicili almış 8 adet bölge müdürlüğünün, Eylül-2022 ayı itibariyle doluluk oranının % 63 olduğu, inşaatı devam eden veya proje aşamasındaki tesis sayısının da 108 olduğu hatırlatılarak, önümüzdeki dönemde de OSB’ lerin istihdamlarında artışın devam edeceğine vurgu yapıldı.

3-147
    İhracat, istihdama güç katıyor…
    Düzenlenen toplantıda İhracatın, istihdam olanaklarını artırdığı, işsizi azalttığı, bunun yanında ihracatın firmaların rekabet güçlerini yükselttiği, fazla ve hızlı üretim imkânı sağladığı, maliyetlerin azaltılması ve yüksek kar fırsatları sunduğu hatırlatıldı.
     İlimizde ihracat kaynaklı istihdam artışının da yaşandığı değerlendirmesinde bulunan Vali Yardımcısı Selda DURAL; “Dış ticarette önemli bir yere sahip olan Sakarya’nın Covid-19 öncesi Ocak-2020 ayı itibariyle 488 olan ihracata yönelik üretim yapan işyeri sayısının, 2022 yılında 641 rakamına ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu süreçte ihracata yönelik üretim yapan işyeri sayılarımızda yaklaşık % 30 oranında artış gözlenmiştir. İhracatın her yıl artarak devam ettiği, 2022 yılının ilk 6 aylık ihracat artışına bakıldığında da yılsonunda yeni bir rekorun gelmesi muhtemel görülmektedir. Dolayısıyla, ihracat istihdama güç katmaktadır. Ancak, unutulmaması gereken konu, bütün bu pozitif rakamların gerisinde İlimizin artan üretim gücü ve istihdamı olduğu gerçeğidir. İstihdamın daha da artırılması ve işverenlerimizin işgücü ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için her türlü gayret gösterilecektir” değerlendirmesinde bulundu.
     İŞKUR; son yılların en yoğun iş gücü talebiyle karşı karşıyayız
     İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2022 yılı ilk 9 aylık faaliyetleri değerlendirildi. Sakarya İŞKUR’a 2022 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yaklaşık % 20’lik artışla 36.589 kişilik işgücü talebinin alındığı bildirildi. Ayrıca, yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 15’lik artışla 21.077 kişinin de Kurum aracılığı ile işe yerleştirilmiş olduğu belirtildi. Bunun yanında istihdamın desteklenmesi ve artırılması için, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları ve Toplum Yararına Programlar için toplam 45 milyon TL ödenek kullanıldığı aktarıldı.

İŞKUR İl Müdürü Tekin KAYA; “İlimizin artan ihracatı, büyüyen ve genişleyen Organize Sanayi Bölgelerimiz, son yılların en yoğun iş gücü talebiyle karşı karşıyayız. İşverenlerden gelen işgücü taleplerinde önceden genç işgücüne yönelim fazla iken, yeteri kadar işgücü bulmakta zorlanan işverenlerimizin aradıkları yaş sınırlamasını 45- 50 yaş aralığına kadar uzattıkları ve bazen de meslek gerektiren işlerde emekli çalışanlardan işgücü talebinde bulunduklarını görmekteyiz” ifadesinde bulundu.
      İl Müdürü Tekin KAYA; “İlimiz yabancı uyruklu veya başka bir ifadeyle uluslararası öğrenci sayısını artırmada büyük başarı kaydetmiştir. Söz konusu öğrenciler bilgi ve başarıları ile ülkemizle ticaret köprüsü kurulmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle, ihracat odaklı dış piyasalara açılım sürecindeki işverenlerimizin uluslararası öğrencilerden artarak yararlandıkları da memnuniyetle gözlenmektedir. Ayrıca, yaptıkları organizasyonlarla MÜSİAD ve SATSO muzun bu sürece katkısı da takdire şayandır” dedi.
       Bunun yanında işgücü piyasası değerlendirmeleri sonucu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik liselerde yeni alan/dalların açılmasına ve bazı alan/dalların da kapatılmasına karar verildi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.