Komite toplantısına, Tuncay Cebeci, Ayhan Akdağcı, Zafer Yıldırım, Mutlu Eşme, Ünal Ünalan, Ali Esen ile Şerafettin Gülerce iştirak etti. 

Meslek Komite Üyeleri arasında görev dağılımının yapıldığı ilk toplantıda alınan ortak karar ile Komite Başkanlığına Ünal Ünalanseçilirken Başkan Yardımcısı da Mutlu Eşme oldu. 

Asil ve yedek komite üyeleriyle tam katılım gösterilen toplantıda, 16. Meslek Komitesinin sektörel bazda çalışma yol haritası belirlenirken komite üyelerinin her ayın olağan meclis toplantısı öncesi Perşembe günü toplanarak aylık olağan toplantılarını gerçekleştirme kararı alındı.