AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

“Mutfakta hissedilen yıllık enflasyonun yüzde 250'nin üzerinde, asgari ücretli açlığa mahkum edildi” diyen CHP Adapazarı İlçe Başkanı Ayşe Füsun Çetin, “Beslenemiyoruz, alım gücümüz düştü, sağlıklı ekonomik ve besin değeri yüksek gıdaya ulaşamıyoruz” ifadelerine yer verdi. Barınma konusunda da sıkıntı yaşandığını belirten başkan Çetin, “Barınamıyoruz, kiralar roket hızı ile yükseldi, asgari ücret sadece kiraya yeter hale geldi” dedi.

KAYIT YAPTIRAMIYOR

Çetin, “Gençlerimiz kazandıkları okullara barınma ve beslenme sorunu nedeniyle kayıt yaptıramıyor, bekar bir kişinin yaşam maliyeti 9.470 TL. Asgari ücretli bir aile, eve ekmek dahi alamaz iken nasıl çocuklarını okutsun, gençler kazandıkları okullara gidebilecek yol parası dahi bulamaz iken nasıl kayıt yaptırabilsinler? Gençlerimizin yaşadığı barınma sorunu, yeterli sayıda yurt yapılarak çözülür, yabancılara satış yapmak üzere rezidanslar yaparak değil” diye belirtti.

İNTİHARLAR ARTMAKTADIR

Başkan Çetin, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü, “Çaresizlik ve çözümsüzlük yaşayan halkımızın bunalıma sürüklenmekte, intiharlar artmaktadır. Bir tarafta çok az da olsa, bir eli yağda bir eli balda bu ülkenin kaynakları ile ceplerini ve kasalarını dolduran refah içinde yaşayanlar,  diğer tarafta: bu ülkenin tüm yükünü çeken üreten/üretemeyen sadakaya mahkum edilmeye çalışılan yoksul halk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülke yönetimine sesleniyoruz, tükendik sesimize kulak verin. Ekonomik politikalar birilerini zengin etmek için değil, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi için uygulamaya konulmalıdır!

ÖNLEMLER ALINMALIDIR!

Ülkenin gündeminden yoksulluk ve açlık sorununun çıkarılması için buna neden olan politikalar terk edilmelidir! Enflasyonun durdurulması için halkın menfaatini göz önünde bulunduran önlemler alınmalıdır! Halkımızın insanca yaşayabilmesi için Evrensel İnsan haklarından olan 'Temel İhtiyaçların Karşılanma Hakkı'nın karşılığını sağlayacak, alım gücü düşen maaş ve ücretler güncellenerek yoksulluk sınırı ile eşleştirilmelidir! Barınma ve geçinme sorunu yaşayan geleceğimiz olan gençlerimizin barınma sorunu çözülmelidir!

TARIM GELİŞTİRİLMELİ

Ülkenin kaynaklarını bir avuç şirketlere aktaran yap işlet devret modelleri terk edilerek her kur artışında kasalarını dolduran şirketlerin anlaşmaları feshedilmelidir! Ülkemizin kaynakları bu halkın refahını artıracak projelerde kullanılmalıdır! Yeterli dengeli beslenebilmemiz için, tarım geliştirilmeli, tarımsal alanların betonlaştırılması durdurulmalıdır! Çiftçiyi teşvik edecek politikalar geliştirilmelidir. Elektrik temel ihtiyaçtır, kamu hizmeti olarak verilmesi sağlanmalı, elektrik üretim ve dağıtımı kamulaştırılmalıdır. Tüketiciye ekonomik elektrik kullanımı sağlanmalıdır.”