İLAN YAYIMLANDI
Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında hüküm verilmesine rağmen kayıtlı adresinde bulunamayan ve bir türlü ulaşılamayan sığınmacı olan 30 yaşındaki Zar Mohammad Akkaya için ilan yayımlandı.

KOVUŞTURMAYA 
Sığınmacı Zar Mohammad Akkaya uyuşturucu madde ile yakalanmış, ancak yürütülen soruşturma kapsamında yeterli delil bulunamaması nedeniyle kamu davasının açılmasının 5 yıl süre ile ertelenmesine, TCK'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarında takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve 1 yıl süre ile tedaviye tabi tutulmasına, yükümlülüklerine uygun davranması halinde 5 yıllık süresinin tamamlanmasından sonra CMK'nun 1714 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

ADRESTE YOK
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi ancak Zar Mohammad Akkaya için bildirmiş olduğu adresinde aranmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı TK'nun 29. maddesi gereği hükmün ilanen tebliğine karar verildi.

Karar Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100 binin üzerinde olan gazetelerde yayımlandı. Kararın gazete ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ve süresi içerisinde itiraz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.