2023 yılının ilk ayında Hyundai Assan Otomotiv Sanayinin seri eğitimleri kapsamında Tesis Planlama Departmanı tarafından organize edilen 5S eğitimine üretim ve kalite birimlerinde çalışan 70’den fazla mühendis ve yönetici katıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitimde temel düzeyde 5S yönteminin üretimdeki faydaları üzerinde duruldu. Eğitimde israfı ortadan kaldırmak, verimli, güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak için 5S kurallarının nasıl uygulanabileceği, yalın üretim kültürü ve değişime karşı direncin nasıl kırılabileceği konuları ele alındı.

SAu’lu-Akademisyenden-Hyundai-Assan-Muhendislerine-Yalin-uretim-Egitimi-2-2048x1365

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi İnsan Kaynakları Planlama Departmanı ve Öğrenme ve Geliştirme Birimi desteğiyle gerçekleştirilen eğitiminde; 5S’e genel bakış, giriş, tanım, 5S’in sürekli iyileştirmeye ve israfları yok etmedeki hem doğrudan hem de dolaylı katkıları, 5S’in uygulanmasında karşılaşılan zorluklar, değişime karşı direnç ve bu zorlukların nasıl üstesinden gelineceği, 5S’in standartlaştırılması ve sürdürülebilirliği, 5S ile dijital teknolojilerin entegrasyonu, 5S faaliyetleri için yazılım talebi, iş yapma kültürü ve yaşam biçimi olarak 5S’in üretim ortamlarında nasıl etkin olarak sürdürüleceği konuları üzerinde duruldu.

SAu’lu-Akademisyenden-Hyundai-Assan-Muhendislerine-Yalin-uretim-Egitimi-1

Prof. Dr. İbrahim Çil eğitimde uzun yıllar Hyundai Assan da uygulanan 5S yöntemi ve iş yapma kültürü olarak 5S’in üretim ortamlarında sürekli iyileştirme ve israfları yok etmedeki “Arka Planı” ele aldı. Yetişkin eğitiminde etkin bir araç olan 5S Simülasyon Sayı Oyununun bir uygulaması katılımcıların etkin katılımıyla gerçekleştirilerek 5S’nin üretime sağladığı katkılar somut örneklerle ve sayısal analizlerle değerlendirildi.