Dört mezhep âlimleri sözbirliği ile bildiriyorlar ki, oruca fecr-i sadık denilen beyazlığın, ufk-ı zahirî hattının bir noktasında ağarması ile başlanır

Sual: Ramazan orucuna ne zaman ve nasıl niyet etmelidir? Bir aylık oruca ramazanın başında toptan niyet edilebilir mi?

"SATSO A kalite hizmet veriyor" "SATSO A kalite hizmet veriyor"

Cevap: Dört mezhep âlimleri sözbirliği ile bildiriyorlar ki, oruca fecr-i sadık denilen beyazlığın, ufk-ı zahirî hattının bir noktasında ağarması ile başlanır. (Mültekâ) kitabında buyuruyor ki: (Oruç, fecrin ağarmasından, güneş batıncaya kadar, yemeği, içmeği ve cimayı terk etmektir. Bir gün evvel güneş batmasından, oruç günü (Dahve-i kübra)ya kadar, Ramazan orucuna kalp ile niyet etmek de farzdır. Belli gün olan adak orucunun ve nafile orucun niyet zamanı da böyledir. Her gün ayrı niyet etmek lâzımdır. Ramazan orucuna niyet ederken, Ramazan demeyip, yalnız oruç demek veya nafile oruç demek de câizdir. Dahve-i kübra vakti, oruç müddetinin yani şer’i gündüz müddetinin yarısıdır ki, zeval vaktinden öncedir. Bu iki vaktin arasındaki zaman farkı, güneşin tulû’ vakti ile fecir yani imsak vakti arasındaki zaman farkının yani (Hisse-i fecr)in yarısı kadar dakikadır. Fecir, yani imsak vaktinden evvel niyet ederken, (Niyet ettim, yarın oruç tutmağa) denir. İmsakten sonra niyet ederken, (bugün oruç tutmağa) denir. Ramazan-ı şerif orucu, her Müslümana farz olduğu gibi, tutamayanların kaza etmeleri de farzdır. Kaza ve kefaret orucuna ve muayyen olmayan adak oruçlarına fecirden sonra niyet edilemez. (Tam İlmihâl s. 314)