6 MADDE KARARA BAĞLANDI 6 MADDE KARARA BAĞLANDI

Sakarya Barosu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün Türkiye güne, 08.11.2023 tarihinde Yargıtay 3. Ceza Dairesinin seçilmiş Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına dair vermiş olduğu kararın hukuk alanında yarattığı ağır ve yıkıcı etkisiyle uyandı.

Hiçbir hukuk devletinde izahı olmayan ve Anayasanın 153. Maddesinde 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' diyerek, belirtilen hükme açıkça aykırılık teşkil eden bu karar sonrasında, başlıca görevi hukuku savunmak olan Sakarya Barosu’nun alacağı tavır her zamanki gibi hukukun yanında yer almak olacaktır. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi vermiş olduğu karar ile açıkça temel anayasal kurumları ve anayasal düzeni hedef almış olup, anayasal düzenin korunması amacıyla Yargıtay 3. Dairesi Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması dahil, alınması gereken her türlü tavır, Sakarya Barosu tarafından gösterilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."