Geçen hafta 10 Şubat Perşembe günü Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın ölüm yıl dönümüydü.

Kendi döneminde ve bugün de kıymeti anlaşılamayan Sultan İkinci Abdülhamit Han’ı 104’üncü vefat yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

O’nun anısına da bugün aşağıdaki makaleyi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm…!

***

“Sultan İkinci Abdülhamid Hân, Hicrî 14. asrın müceddidi idi.

İslâmiyeti tâmir dâvâsı güden ve onu tahrif edip bozmaya ve yok etmeye kalkışanlara karşı durdu.

Hizmetleriyle İslâmın son hâmisi ve hizmetkârı oldu.

Osmanlı pâdişahlarının 34. ve en yükseği idi.

İslâm halîfelerinin 99.su idi. 1258 [m. 1842] de tevellüd etti.

1293 [m. 1876] senesinde halîfe oldu. 1336 [m. 1918] senesinde vefât etti.

Çemberlitaş’ta, dedesi Sultan Mahmûd Hân’ın türbesindedir…!

***

Abdülhamid Hân’ın İslâmiyete hizmeti, saymakla bitirilemez.

Abdülaziz Hân, düşmanlara âlet olanlar tarafından şehit edilip, sonra 5. Murad da hal’ edilip, kendisi kukla olarak sultan yapıldı.

Hükûmeti ele geçirenler;

İslâmiyeti yok etmek için Avrupa’da belirli ocakların İslâmiyeti yok etmek için hazırladığı yıkıcı plânları, kıyasıya hortlatmaya başlarken arslan gibi önlerine dikildi…!

***

Soyu asil, rûhu temiz, aklı zekâsı ve ilmi fevkalâde üstün olduğu için İslâma karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan, sinsi, alçak ve vahşi suikastı hemen sezdi.

Hazırlayanları ve maşa olarak kullandıkları sahte hürriyet kahramanlarını işbaşından uzaklaştırdı.

Allahü teâlânın emirlerinin değiştirilmesini, kaldırılmasını önledi. Bunları İslâm memleketlerinin her yerine yaydı.

Çok sayıda kültürlü din adamı yetiştirdi. Memleketi 33 sene Allahü teâlânın emri ile idare etti.

Müslüman, temiz bir gençlik yetiştirdi. Küfrün, irtidadın, İslâm düşmanlarının 33 sene gerilemesini başardı.

Bu yüzden İslâm düşmanlarının hedefi oldu.

Yıllarca kötülendi.

İftiralara uğradı.

Sonra gelen gençliğe büsbütün yanlış olarak tanıtıldı…!

***

Fakat insafla yazılı tarihleri okuyanlar ve onun ilme, fenne, sanayiye, ticarete, ahlâka kısaca insanlığa bıraktığı eserlerini görenler;

Bu iftiralara aldanmıyor, büyük bir siyasî dehâ olduğunu görüyorlar.

Ona dil uzatan yalancı kahramanlardan;

İlim adamı, yazar maskesi altında çalışan İslâm düşmanlarından ve bunların küstahça söyledikleri yalanlardan nefret ediyorlar. 

***

Sultan Abdülhamid Hân;

Her vilâyette mektepler, hastahâneler, yollar, çeşmeler, Viyana’dan başka bir yerde eşi bulunmayan modern bir tıp fakültesi yaptırdı.

Mâbeyn başkâtibi Es’ad bey;

- Hâtırât-ı Abdülhamîd Hân.

Kitâbında, Abdülhamîd Hânın memlekete hizmetlerini uzun uzun yazmaktadır.

Türkiye Gazetesi 21.08.2019…!