İçme suyu tesisleri Büyükşehir ile yenileniyor İçme suyu tesisleri Büyükşehir ile yenileniyor

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, tarım dışı ve marjinal tarım alanları üzerinde kurulması planlanan ve çalışmaları devam eden OSB’lerin doğa dostu yatırımlarla Sakarya’nın gelişimine katkı sunacağını ifade ederek, Sakarya’nın çok yönlü gelişime açık özel bir kent olduğunu vurguladı.
Başkan Altuğ özellikle OSB alanlarındaki arazi sahiplerinin mağdur olmamaları için arazi aracılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Altuğ, “Ulusal karayolu hatları, demiryolu yük-yolcu hatları ve limanı ile sahip olduğu güçlü ulaşım altyapısının yanı sıra pazara yakınlığı, hammadde ve ara mamul temininde lojistik kolaylığı ile sanayi-teknoloji ağına kolay ulaşım imkanları ile ülkemizin üretim üssü haline gelen ilimizde yatırım talepleri her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu yatırım taleplerini doğaya ve şehrin dokusuna zarar vermeden ve endüstriyel alt yapının düzenli ve sistemli bir şekilde olması için ilimizde Organize Sanayi Bölgeleri çalışmaları yapılmaktadır.
Sakarya’da tüzel kişilik kazanmış 6’sı karma 3’ü ihtisas olmak üzere toplam 9 adet Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı sıra 4’ü ihtisas 1 tanesi karma toplam 5 adet yeni Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları da devam etmektedir. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuda yetki ve sorumluluklarımız dahilinde çalışmalara katkı sunuyoruz. Bu noktada halkımızın da dikkat etmesi gereken konulara özellikle değinmek istiyorum.
Artan sanayici taleplerini fırsata ve ranta çevirmeye çalışan bazı aracı kişi ve/veya kişiler,yerel halktan satın aldıkları, Organize Sanayi Bölgesi alanı içerisinde yer alan taşınmazları piyasa değerlerinin çok üzerinde yatırımcılara satmaktadır.
Bu satışlar sonucu taşınmazları alan kişi ya da şirketlerin 4562 Sayılı Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’nda 10 Nisan 2023 tarih 32159 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile katılımcı olmasına OSB Tüzel Kişiliği karar vermektedir.
Bu nedenle yoğun talep oluşan OSB’lerde, OSB Sahası içerisinden yer alan kişi ya da şirketlerin taşınmazları OSB tarafından kamulaştırılabilecektir. Piyasa değerlerinin çok üzerinde değerlere satışı yapılan taşınmazların değerleri kamulaştırma değerlerinin çok altında kalacağından arazileri yerel halktan aracılar vasıtasıyla satın alan şirketler zarar edecektir. Hatta satılan arsaların bir çoğunun OSB dışında kaldığı ve bu şekilde yatırımcıların mağdur edildiğini de biliyoruz. Bu konuda bölgede arazi sahibi olan yatırımcıların dikkatli olmalarını önemle tavsiye ediyorum. 
OSB içerisinde yatırım yapmak isteyen üreticilerin, OSB tüzel kişilik kazanıncaya kadar Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na, iş ve işlemleri yürüten OSB Sanayici Derneklerine, OSB tüzel kişilik kazandıktan sonra da OSB tüzel kişiliğine başvurmaları ve bu başvurular için herhangi bir aracının kullanılmaması hususuna önemle dikkat etmelidir” dedi.