Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlıların yeni medyada temsili, karşılaşılan sorunlar, bu sorunlara ilişkin olumlu ve yapıcı çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' düzenleyecek.

Bakanlık, 28 Eylül 2022 tarihinde kamu kurum ve kuruluşların, akademisyenler, sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul'da 'Yeni Medya ve Aile' temalı bir çalıştay gerçekleştirecek.

Medyanın aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar üzerindeki etkileri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi; kamu kurum ve kuruluşların politikalarına, sektör temsilcilerinin çalışmalarına yön verilmesi amacıyla yapılacak çalıştay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açılış konuşması ile başlayacak.

4 ANA TEMA ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK
Program, aile, kadın, çocuk, engelli-yaşlı olmak üzere 4 ana tema çerçevesinde 'Yeni Medya Dili Ve Aile', 'Yeni Medya Dili Ve Çocuk', 'Yeni Medya Dili Ve Kadın', 'Yeni Medya Dili ve Engelli-Yaşlı' ve 'Paydaşlar Arası İşbirliklerinin Değerlendirilmesi' başlıklı odak grup çalışmalarıyla devam edecek.

Grup çalışmalarında, yeni medyada çocuk, aile, kadın, engelli ve yaşlıların temsiliyetinin nasıl ele alındığı, olumlu temsiline yönelik neler yapılabileceği, şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik nasıl bir yol izlenebileceği, yeni medyada çocuk ve ebeveyn ilişkilerinin nasıl ele alınacağı, aile mahremiyetine yönelik neler yapılabileceği gibi konular ele alınacak.

Çalıştay sonunda belirlenen 4 ana tema çerçevesinde bir bildiri metni yayımlanacak. Yayın kuruluşlarının, dijital platform sahiplerinin ve bireysel yayıncıların, bu bildiri metninde yer alan esaslara uygun yayın yapması önerilecek.

BAKAN YANIK: "DİJİTALLEŞMENİN VE MEDYANIN ETKİLEDİĞİ ÖNEMLİ KURUMLARDAN BİRİ DE AİLE"
Bakan Derya Yanık, dijitalleşmenin ve medyanın etkilediği önemli kurumlardan birinin de aile olduğunu belirtti. Medyanın aile kurumu üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ailenin bütünlüğünün ve refahının korunması, aile üyelerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin farkındalık kazandırılmasının Bakanlığın önemli misyonlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Yanık, insanı geleceğe taşıyan, insanı o huzurlu limanda tutan bir medya dili inşa etmenin son derece önemli olduğunu kaydetti.