BAŞKA ÇEVRE KATLİAMI
Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği adına açıklamalarda bulunan Av. Elif Yar, “Bıçkıdere ormanlarında yapılan 'doğa katliamı' ile ilgili daha önce sizler tarafından birçok haber yapılmıştı. Maalesef şu anda Bıçkıdere'de bir başka çevre katliamı daha gerçekleşmektedir. Akyazı Belediyesi sınırları içerisinde Bıçkıdere Mahallesi Taraklı mevkiinde 100 dönüm civarı yere iş makineleriyle girilmiş, ağaçlar kesilmiş, toprak yapısı çevre açısından da zarar görecek şekilde derin bir kazma işlemi yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir. Bıçkıderelilerin yaşamları tehlikeye girmekte, hayvancılık yapma hakları gasp edilmekte, ekosistem büyük zarar görmektedir. Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği vekili olarak tarafımca ilgili birimlere konu ile ilgili başvuru ve şikayetler yapılmış bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

unnamed-2
DERİN BİR KAZMA İŞLEMİ
Eli Yar, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
“Akyazı Belediyesi sınırları içerisinde Bıçkıdere Mahallesi Taraklı mevkiinde 100 dönüm civarı yere iş makineleriyle girilmiş, ağaçlar kesilmiş, toprak yapısı çevre açısından da zarar görecek şekilde derin bir kazma işlemi yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir.

unnamed (7)
"BAŞVURU VAR MIDIR?"
Görevli olduğunuz belediye sınırları içerisinde bulunan bu çalışmanın çevreye verdiği zarar ve rahatsızlık nedeniyle bu kapsamda bir çalışmanın neye ilişkin olduğu, ağaçların kesilmesi, toprağın bu kadar derin kazılmasının toprak yapısında ve ekosistemde bir zarar yaratıp yaratmayacağı hususları da dikkate alındığında; bu çalışmadan belediyenizin bilgisi var mıdır? Bu hususta belediyenize yapılmış bir başvuru var mıdır? Başvuru yapılmış ise bu başvuruya dair değerlendirmelerinize ilişkin belgeleri Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde tarafımızla paylaşmanızı talep etmekteyiz.

unnamed (6)
"DUYUMLAR DOĞRU MU?"
Aldığımız duyumlara göre bu çapta bir çalışmanın yapılma sebebi bu bölgede 35 adet villa, kız-erkek öğrenci yurdu, yemekhane ve misafirhane gibi bir merkezin yapılacağı şeklindedir. Bu duyumlar doğru mudur? Bu konularda özellikle yurt, misafirhane yemekhane gibi kurumlar yapılacağı hakkında size ve ilgili kurumlara başvuru yapılmış mıdır? Yapıldı ise başvuruya ve değerlendirmelerinize ilişkin belgeleri yazılı bir şekilde tarafımızla paylaşmanızı talep etmekteyiz.

unnamed (5)
"İMKANSIZ HALE GELDİ"
Bu çalışma nedeniyle oluşan trafik dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta uğraşan köy sakinlerinin normal yaşamlarına devam etmeleri neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ayrıca yöre halkının özellikle yaşlı ve çocukların zaten dar olan bu yollarda can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu çapta bir çalışma sebebiyle taşınacak ve taşınmakta olan ağır tonajlı iş makinelerinin giriş ve çıkışlarında kullanılan yeni yapılan ve zaten dar olan yollarımızın zarar gördüğü ve daha fazla zarar görebileceği hususlarında değerlendirme yapılmış mıdır? Değerlendirme yapıldıysa yöre halkının, çevrenin ve ekosistemin zarar görmeyeceği alternatif yöntemler belirlendi mi? Belirlendiyse neler olduğunun tarafımızla yazılı şekilde paylaşılmasını talep etmekteyiz.

unnamed (4)
ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI
Bahsi geçen anlamda bir yapılaşma için mevcut altyapı halihazırda yetersizken bu yapılaşmaya karşı altyapı ve üstyapı çalışmaları belediye tarafından yapıldı mı? Yapıldı ise bu belgelerin yazılı şekilde tarafımızla paylaşılmasını talep etmekteyiz. Bu bölgede yapılan inşaat sebebiyle ortaya çıkan ve ileride çıkacak olan inşaat atıkları vb. kirliliklerin nasıl imha edileceği hususlarıyla ilgili neler yapılmıştır? Plan, proje vs. yapıldı ise yazılı olarak tarafımızla paylaşılmasını talep etmekteyiz.

unnamed (3)
"ATIKLAR DEREYE Mİ ATILACAK?"
Genel kanıya göre bu atıkların yöredeki dereye atılacağı düşünülmektedir. Bu eylem sonucunda ekosistemin zarar göreceği, bu sudan faydalanarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan yöre halkının bu haklarını kullanmasının engelleneceği açıktır. Bu konularda bir çalışma yapılmış mıdır? Yapıldı ise yazılı olarak tarafımızla paylaşılmasını talep etmekteyiz. Yukarıda sıraladığımız soruların muhatabı değil iseniz, ilgili birimlere gerekli ihbarların yapılmasını ve ilgili birimler konusunda tarafımızın da bilgilendirilmesini talep ediyoruz. Eğer bu yapılan çalışmadan haberdar değilseniz, size bu hususta bir başvuru yapılmamış ise işbu dilekçemizin ihbar niteliğinde kabul edip yöre sakinleri adına kabul edilmesi talep olunur. Sayın Başkanlığınızın dikkatine sunarız ki, kamuoyu teyakkuz halindedir.”

unnamed (2)

unnamed (1)