AYKIRI UYGULAMALAR!
Sayıştay'ın üniversitelerle ilgili 2021 yılı denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Sayıştay, Sakarya Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavına tabi kadrolara yapılan atama işlemlerinde kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı uygulamaların bulunduğunu ortaya çıkardı.

Sakarya Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavına tabi kadrolara yapılan atama işlemlerinde kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı uygulamaların bulunduğu tespit edildi: “Görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılan atama işlemlerinde, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadığı, müdür veya müdür yardımcılığına atama yapılabilmesi için aranan sınav şartının bir kısım personel için dikkate alınmadığı ve bu şekilde şube müdürlüğü veya müdür yardımcılığı kadrosuna sınavsız atama yapıldığı tespit edilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME!
Son üç yıl içerisinde 4 adet personelin önce sınav şartı aranmayan yüksekokul veya enstitü sekreterliği kadrolarına atandıkları, bu kadrolarda çok kısa bir süre bekletildikten sonra bu kişilerin üniversite bünyesinde Görevde Yükselme Yönetmeliğine tabi şube müdürlüğü kadrolarına 'alt görev' adı altında atandıkları görülmüştür. Diğer taraftan, Sakarya Üniversitesinin görevde yükselme sınavları incelendiğinde; şube müdürü ve müdür yardımcılığı alımı için en son 30 Ocak 2009 tarihinde -yaklaşık olarak 13 yıl önce- görevde yükselme sınavının açılmış olduğu o tarihten bu tarafa şube müdürü ve müdür yardımcısı alımı için herhangi bir sınavın açılmadığı, şube müdürü ihtiyacının yüksekokul veya enstitü sekreterliğinden mevzuata aykırı olarak atanan kişilerden karşılanmış olduğu görülmüştür.”