Toplantıda toplu iş sözleşmesi teklif taslağı üzerinde genel bir değerlendirme yapıldı. Genel Müdürlük toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Sendika Genel Sekreteri Metin Güney, Sendika Genel Mali Sekreteri Osman Aksoy, İşveren adına İnsan Kaynakları ve İletişim Daire Başkanı Ümit Tanrıöven, Muhasebe ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Oğuzhan, Müşteri Ortak Değerlendirme Politikaları Süreçleri Daire Başkanı Ahmet Çağrı Tatar, İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi Müdürü Muhammed Fatih Arslan, ayrıca Sendikayı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Aytuğ Balaman, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Sezgin Bilgin katıldı. Müteakip toplantı 31 Ocak 2023 tarihinde Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacak.

1674812015-0.2