BİLGİLENDİRME SUNUMU

Toplantıya, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar başkanlığında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından "Sürdürülebilir Turizm Programı" kapsamında belgelendirme işlemleri için yetkilendirilmiş firmalardan olan Türk Standartları Enstitüsü Sistem Belgelendirme Grup Başkanlığı yetkilisi Necati Alperen Tezekiçi katılarak adı geçen uzman tarafından konaklama tesislerine bilgilendirme sunumu yapıldı.

1-655

SERTİFİKA ŞARTI

Bakanlığın 15.11.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Genelgesinde; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1.Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, https://tga.gov.tr Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm başlığında belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması, verilen süre zarfında sertifika almayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlık tarafından idari işlem uygulanacağı belirtildi.

2-477

13 FİRMA YETKİLENDİRİLDİ

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bakanlık tarafından Türkiye geneli yetkilendirilmiş firmaların sayısının 13 olması ve süre kısıtı nedeniyle herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve sertifika işlemlerinin son günlere yığılmasının önlenmesini adına başvuru yapması gereken konaklama tesislerinin bir an önce başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu toplantıya 200’e yakın konaklama tesisi yetkilisi katılmış olup, soru, görüş ve öneriler değerlendirildi.