6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre, kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesidir.

Kanun, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin  sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kentsel dönüşüm riskli binaların yıkılıp yeniden yapılması yanında, yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi modern ihtiyaçlarının karşılanmasını da içermektedir.

Yukarıdaki paragraflarda kentsel dönüşüm nedir?

Ne işe yarar?

Hangi kurumlar kentsel dönüşümü uygular gibi soruların cevapları var…

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu kentsel dönüşümün önemini bilen ender başkanların başında geliyor…

İlk iş olarak belediyenin bulunduğu çevreden (parsellerden) kentsel dönüşümü başlattı…

Kayın iş merkezi ve belediyenin bir yan tarafı olan ada parselin birleştirilmesiyle büyük bir alan ve yeni belediye binası ve iş merkezlerinin olacağı bu mekanın projesinin geçen haftalarda açıklamıştı…

Proje muhteşemdi…

Zira proje tanıtımına gitmiştim ve hayran kalmıştım…

Şimdi projeyi uygulamaya koyma safhasına gelindi…

Bahse konu parsellerde bulunan hisse sahiplerinin yüzde 97,5’i ile anlaşma yapıldı…

Kaldı yüzde 2,5. Çok sürmez onlarla da anlaşırlar…

Çünkü Mutlu başkan her konuyu muhatabına çok iyi analiz ederek anlatan ve ikna kabiliyeti yüksek bir siyaset adamıdır…

Ayrıca…

Asla karşısındaki muhataplarını da zararda korur…

Hatta daha çok kazanmasını sağlar…

Onun hayat felsefesi her işte karşısındakini ezmek değildir…

Ben bu projenin şimdiden bitiğine inanıyorum…

Bundan sonra başka bir dönüşüm yaşayacak gibi Adapazarı ilçesi…

O değişimde katlı-pazaryeri olacak gibi…

Olmalı da…

Artık bu şehre katlı pazaryeri mimari açıdan daha doğrusu her açıdan yetersiz kalıyor…

Daha sonraki günlerde bu konuyu enine boyuna tartışmaya açacağım…

Bugünlük bu kadar…

Yarın buluşmak üzere…

Sağlıcakla kalın…