Genel manada bir şehrin korunması gereken temel kaynak ve alanları vardır…

Bunları sıralamam gerekirse…

1.İçme suyu kaynağımız olan Sapanca  gölünün korunması...

2. Ormanlarımızın korunması...

3. Doğal kaynaklarımızın korunması…

4. İklim değişikliğinden kaynaklanabilecek kuraklık ve kıtlığın önlenebilmesi için tedbirlerin alınması…

5. Derelerin ve dolayısıyla Karadeniz’i kirletici kaynakların ortadan kaldırılması...

6. Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi için çalışmaların yapılması.

7. Toprağın kirlenmesi ve toprak özelliklerinin korunması için bilinçli tarım ve gübrelemenin yapılması...

Koruma alanları daha da artırılabilir…

Benim için en önemli korunması gereken kaynak içme suyu havzalarıdır…

Ve hatta sadece havzaları korumak yetmez…

Havzayı besleyen ırmaklar, dereler, nehirler ve akarsular doğdukları yerden döküldükleri göle ve denize kadar koruma altında olmalıdırlar…

Yani sadece havzaların korunması yetmez…

Bu bağlamda…

Ana içme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölüne biraz değinmek istiyorum…

İçme suyu kaynağımız olan Sapanca Gölü her geçen gün kirletici parametrelerin tehdidi altında.
Güney sahilinde demir yolu, otoban ve Sapanca ilçesi ile Kocaeli’nin Maşukiye, Acısu ve Kartepe yerleşim alanlarından geçen derelerden göle araç lastiği ve balatalardan meydana gelecek ağır metaller, kurşun, kadmiyum ve benzeri kirletici, ayrıca derelerden evsel atık sular göle aktığında kirletici parametreler suyumuza karışabilir…

Sapanca Gölünün kuzey sahilinde E-5 karayolu ve çevre yerleşiminden kaynaklanan atıklar, gölün her tarafında tarımsal amaçlı kullanılan gübre ve tarım ilaçlarının toprağa karışımı, Sapanca Gölüne ulaşması başlı başına bir sorun...

Gölü çevreleyen yerleşim yerlerinin atıkları göle karışmaması için, atık su kolektörleri döşenmiştir...

Bu kolektörlerin bakımı ve işletilmesi çok iyi takip edilmelidir.

Sapanca Gölü içme suyu havzası ilan edildiğinden bu kanun gereği gibi uygulanmalıdır...

Yukarıdaki paragrafta belirttiğim koruma ne kadar yapılıyor…

Bu belli değil…

Mutlaka bir koruma vardır ama yeterli midir?

Bunun da cevabını muhatapları bulmalıdır…

Sağlıcakla kalın…