Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'nu yayımladı.

Buna göre, 2022 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 285 milyar 567 milyon TL, gelirler 206 milyar 940 milyon TL ve bütçe açığının ise 78 milyar 627 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 285 milyar 567 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 33 milyar 116 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 252 milyar 451 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Eylül ayında 285 milyar 567 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 141 milyar 507 milyon TL harcama yapılmıştır.