AYRI AYRI PAYLAŞILDI
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Ahmet Özkan, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Ayhan Erkovan, Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Abir Korkut, Sağlık İşleri Başkanı Emrah Alantar,  Sakarya Eczacılar Odası’nın Yönetim ve Hizmet Binasında, Oda Başkanı Orhan Yontar ile birlikte, Eczacılar Odası Genel Sekreteri Dilek Taşdemir Kaman, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Kıyaroğlu, Büyük Kongre Delegesi Alper Alpay, Oda Üyeleri Merve Kani ve Mehmet Şekeroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Adapazarı İlçe Başkanı Ahmet Özkan, ziyaret sırasında DEVA Partisi’nin Sağlıkta Atılım Eylem Planını, Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar’a  ve Oda Yöneticilerine takdim etti. Aynı anda Eylem Planı’nın Dijital Tasarımı da Eczacılar Odası Yöneticileri ile ayrı ayrı paylaşıldı.

SAĞLIKTA YAŞANAN OLUMSUZ KOŞULLAR
Eczacıların toplum sağlığında çok önemli bir yeri olduğunu ve ülke genelinde 80 Bin çalışanı ile Eczanelerin istihdam yarattıklarını da belirten DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Özkan, DEVA Partisi olarak sağlık konusunda vatandaşların yaşadıkları sorunları yakından takip ettiklerini belirterek, “Sağlıkta yaşanan olumsuz koşulların oluşmasında bugünkü hükümetin çok büyük vebali olduğunu biliyor ve bu sorunları çözeceğimizi taahhüt ediyoruz. Hastanelerde sıra alamayanlar için çözüm olarak, bir ayda üç polikliniğe randevu alanlara kota uygulamak, sağlıkta yaşanan büyük bir dramdır. 24 saatte kaldırarak yanlıştan dönülse de hastaların 2- 3 ay randevu alamadan evlerinde  bekletilmesi yaşam hakkına da insan hakkına da sosyal devlet anlayışına da sığmamaktadır. Hastaların malzeme yok diye ameliyatlarının ertelenmesi, hasta yakınına malzemenin dışardan aldırılması, hastanın özel hastaneye yönlendirilmesi sistemin iflasıdır.

“SAĞLIKTA ATILIM EYLEM PLANIMIZ HAZIR”
Vatandaşın neredeyse her ilaca fiyat farkı ödemesinden, birçok ilaca erişimde de ciddi sıkıntılar yaşamasından şikayetçi olduğunu, ancak Eczacıların da İlaç Fiyat Kararnamesindeki fiyat baremlerinin güncellenmemesi nedeniyle yaşadıkları sorunlara çözüm üretilmediğini, kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmediğini, eczacılık eğitim kalitesinin düştüğünü, istihdamla ilgili sorunlarınızı biliyoruz.  DEVA Partisi olarak yönetim anlayışımızda tüm sorunları ilgili paydaşlarımız ile ele almak ve sorunları tespit ederek, çözüm için eylem planı üretmek, bu çözümler için bütçe ve zaman planı belirlemek yer almaktadır. Sağlıkta Atılım Eylem Planımız hazır. Bu anlamda sizleri de dinlemek istiyoruz. Sorunlarınız ve çözüm önerilerinizi Genel Merkezimiz ile paylaşacağız. İlginiz ve misafirperverliğinize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz” İfadelerini kullandı.

TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ  
Sakarya Eczacılar Odası Başkanı Orhan Yontar, meslektaşlarının sorunlarını ele alarak kamuoyunu da bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti ve konuşmasında; “Ülkemizde halkımıza nitelikli sağlık hizmeti veren 28700 eczane, özellikle ekonomik olarak son 30 yılın en zor dönemini yaşıyor. Odamıza Sakarya, Bolu ve Düzce İli Eczacıları üye. 860 üyemiz var. 590 üyemiz eczacı. İçinden geçtiğimiz bu dar boğazda, eczane hizmetlerinin sürdürülebilirliği giderek zorlaşmıştır. Sorunlarımızı ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Sağlık ve Maliye Bakanlıklarına da anlattık. Çözüm sağlanamadığı için Sayın Cumhurbaşkanına da anlatmak üzere randevu istedik.     

DEVA ADAPAZARI TEŞKİLATINDAN ECZACILAR ODASI ZİYARETİ  (1)

HASTALARIMIZI MAĞDUR EDİYOR
İlaç Fiyat Kararnamesinin mevcut uygulamaları nedeniyle birçok ilacın erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Sağlıkta sosyal devlet anlayışına tezat bir durum ortaya çıkmakta ve bazı ilaçlarda, hastalarımız cebinden yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. Her gün eczacı ile hastalarımız karşı karşıya geliyor. İlaç fiyat farkları ve toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmiş olan ilaç yokları sorununun çözümü için İlaç fiyat Kararnamesinin baştan sona yenilenmesi ve ülkemiz için çağdaş ve sosyal devlet anlayışına uygun yeni bir geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Sattığımız ilacın bedelini ilgili kurumdan 90 günde alabiliyoruz.

“ECZANELERDE İSTİHDAM GİDEREK ZORLAŞIYOR”
Her geçen gün eczane işletme giderlerinin ciddi oranda artması nedeniyle, eczanelerdeki istihdamın sürdürülebilirliği de giderek zorlaşmaktadır. Oysa Eczaneler 80.000’i aşkın çalışanı ile  ülkemizde önemli bir istihdam kaynağıdır. Meslektaşlarımız eczanelerinde ikinci ve yardımcı eczacı istihdam etmektedir. Eczacıların yaşadığı sıkıntılar toplum eczaneleri ile sınırlı değildir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında, çalışılan fiziki ortamlarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Hatta, 12 Ağustos’ta Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde kamu eczacıları yok sayılmıştır.

DEVA ADAPAZARI TEŞKİLATINDAN ECZACILAR ODASI ZİYARETİ  (2)

TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR
Son 4-5 yılda Ülkemizde maalesef, eczacılık fakülte sayısı 60’a ulaştı. Sadece 13 Eczalık Fakültesi akreditasyonunu tamamlamış, geriye kalanı akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahip değildir. Laboratuvarı ve eczacı öğretim görevlisi olmayan, uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitimini sağlayamayan eczacılık fakülteleri, gelecekteki eczacılık hizmetlerini de olumsuz yönde etkileyecektir.

AYAKTA KALMA MÜCADELESİ
Bölgelerarası Toplantılarımızda eczanelerimizin ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu ve her iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini ifade ettik ve yayımladığımız ortak deklarasyonda bu durumun sürdürülemez olduğunu vurgulamıştık. Bölgelerarası toplantı sonrası, eczane ekonomilerini birinci derecede etkileyen ilaç fiyat kararnamesinde, geçtiğimiz Temmuz ayında bir miktar da olsa düzenleme yapıldı ancak beklentilerin aksine ilaç baremlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı için eczanelerdeki yangın  devam etmektedir. Eczanelerin %77 sinin kira ödüyor olması, eczane işletme giderlerinin geçen yıla göre neredeyse iki kat artmasına yol açtı.

“HAKLI TALEPLERİMİZİ İLETMEK İSTİYORUZ”
Eczacılar sadece hak ettiklerini istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep etmektedir. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 18 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz. Eczanelerimizde istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi için KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Tüm tarafların görüşleri alınarak halkın cebinden daha az para çıkacağı, doğru bir sistemin kurgulanmasını talep ediyoruz.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ”
Mesleğimizin geleceğinden endişe duyan biz eczacılar, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek, ülkemizin ilaç-eczacılık politikaları ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi kendisine iletmek istiyoruz. Türk Eczacıları Birliği Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmek için randevu talebinde bulundu.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ. EKİM AYINDA MİTİNGİMİZ VAR!”
Müzakere ve mücadeleyi beraber götüreceğimiz bu süreç içerisinde, Türk Eczacıları Birliği, 54 Eczacı Odası ve 40 bini aşkın eczacı olarak ortaya koyduğumuz ortak irade doğrultusunda;  Ekim ayı içerisinde Büyük Eczacı Mitingini gerçekleştireceğiz ve hastalarımızı zor duruma düşürmeden, başlattığımız mücadeleye, devam edeceğimizi de belirtmek isteriz.” İfadelerini kullandı. Orhan Yontar, DEVA Partisi Adapazarı İlçe Teşkilatı yöneticilerine, sektörün sorunlarını dinledikleri, Partilerinin Sağlıkta Atılım Eylem Planını Oda yönetimi ile paylaştıkları  ve nezaket ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederken, DEVA Partisi İlçe Başkanı Ahmet Özkan ve yönetimine de çalışmalarında başarılar diledi.