17 bin 500 metrelik atık su hattının çalışmaları hız kazandı 17 bin 500 metrelik atık su hattının çalışmaları hız kazandı

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu’nun yürütücü olduğu “Sıcak Hava Dalgalarının Halk Sağlığına Etkisinin Klimatolojik Metotlarla Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Alanında İklime Uyum Stratejilerinin Geliştirilmesi Amacıyla Bilimsel Temellerin Oluşturulması” adlı proje TÜBİTAK 3005-Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

İklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarındaki artışın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek ve iklim değişikliğinin halk sağlığı alanındaki etkilerini belirlemeye ve uyum stratejileri geliştirmeye yönelik bilimsel katkı sağlamanın hedeflendiği projede araştırmacı olarak, SAÜ Coğrafya Bölümü’nden Doç. Dr. Cercis İkiel ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atalay Dutucu; SAÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Aziz Öğütlü ve Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Aydın; Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Selin Tunalı Çokluk ve bursiyer olarak Zehra Gündüz yer alıyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “İklim Eylemi”,“Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” amaçları doğrultusunda “Coğrafya” ve “Tıp” alanlarından uzmanların bir arada çalışacağı disiplinler arası bir bakış açısıyla sunulan projede, Sakarya’da yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfusun sıcak hava dalgalarından etkilenebileceği alanlar Coğrafi Bilgi Sistemlerinde mekânsal veri tabanı ile belirlenecek, iklim projeksiyonlarına bağlı olarak Sakarya’da sıcak hava dalgalarının gelecekte etkili olabileceği riskli alanlar haritalanacak, iklim değişikliği etkilerine karşı uyum stratejileri oluşturma ve halk sağlığı alanında kamu politikaları geliştirmeye yönelik bilimsel katkı sağlanacak.

Proje ekibi, araştırmalara verdiği önem ve destekten dolayı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al başta olmak üzere Rektör yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan’a ve proje sürecindeki katkılarından dolayı Araştırma Dekanlığına teşekkürlerini iletti.