Bilindiği gibi Tuva Türkleri, Güney Sibirya bölgesinde, Rusya Federasyonu'na bağlı Tuva Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan Türk topluluklarından biridir.

Eski Türkçeyle karşılaştırmalı hazırlanan yapıtta, ilgili literatürün değerlendirilerek konunun kapsam ve sınırlarının çizildiği görülüyor.

Emin Erdem Özbek, kitabını "İnceleme Tuva Türkçesinde ikilemeler", "Tuva Türkçesinde yinelemeler" ve "Eski Türkçeyle karşılaştırmalı olarak Tuva Türkçesinde ikileme ve yinelemeler" olmak üzere üç ana bölümde hazırlarken, İkilemeler "anlam özelliklerine", "yapı özelliklerine", "sözcük türlerine" ve "kökenlerine göre" dört başlıkta incelemiştir.

Kitabın  sonunda ikileme ve yinelemelerin sözlüğü yer almaktadır. Tuva Türkçesine ait çok sayıda edebî metin, halk edebiyatı metni, araştırma metinleri ve gazetelerin taranmasıyla oluşturulan sözlük yaklaşık 2600 madde başından oluşmaktadır.

“Müslüman’dan başka ilmi bir havuz yok” “Müslüman’dan başka ilmi bir havuz yok”

Özbek, şöyle diyor: "Uzun bir süreye dayanan bu çalışmanın ilgili araştırmalara katkı sağlamasını umarız." /Hüdavendigâr Onur