1871 yılında başlayan kronolojik çalışma 23 Mart 2023 tarihinde sona eriyor.

Kaynarca HEM'den el sanatları sergisi Kaynarca HEM'den el sanatları sergisi

Türk Sağı Sözlüğü ve Türk Sağı Kronolojisi adlı kitaplarıyla bilinen Hüdavendigâr Onur, yeni eseri hakkında şöyle diyor: 
“Politik yaklaşımlar genel itibarıyla 'sağ' ve 'sol' görüşler biçiminde iki akıma ayrılmakta ve tarih devam ederken her iki akım da bir anlamda kendi tarihini yazmaktadır. Tarihi deneyimleyen bireyler ise yaşam görüşlerine bağlı olarak bu iki akımdan birinde konumlanmaktadır. Elinizdeki kitap, ülkemiz özelinde solda yer alan isimleri, hareketleri, yayınları, kuruluşları ve olayları kronolojik olarak sunmaktadır. Kitapta sol, kavramsal olarak geniş çerçevede kullanılmakta ve bu bağlamda sosyal demokratlardan sosyalistlere dek farklı sol fraksiyonları içermektedir. Kitap, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde kurulan Ameleperver Cemiyeti’nden başlayarak günümüze kadar Türkiye solunun faaliyetlerini kapsamaktadır. Kitabın, konunun ilgililerine yardımcı olması umut edilmektedir.”