ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Prof. Dr. Davut Avcı’nın yürütücülüğünü yaptığı araştırmada, Prof. Dr. Yusuf Atalay, Prof. Dr. Adil Başoğlu, Doç. Dr. Fatih Sönmez ve Doç. Dr. Ömer Tamer araştırmacı olarak yer aldı. “Yeni 6-Metilpiridin-2-Karboksilik Asit İçeren Karışık Ligantlı Farklı Metal Komplekslerin Sentezi, Yapılarının Detaylı Analizi ve α-Glukozidaz Enzim İnhibisyonunun in Vitro İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek Proje Performans Ödülü’ne layık görüldü.

POSTER BİLDİRİ SUNULDU

Proje kapsamında elde edilen 40 adet kompleks yapı arasından, mangan ve kobalt komplekslerinin doğrusal olmayan optik özellikleri ön plana çıkarken, civa, bakır ve demir komplekslerinin enzim inhibisyon sonuçları kayda değer bulundu. Projeden elde edilen sonuçlar ile bir adet doktora tezi, SCI tarafından taranan ve Q1 kategorisinde olan dergilerde 4 makale, Q2 kategorisinde olan dergilerde 3 makale ve Q3 kategorisinde olan dergilerde de 3 makale yayımlandı. Uluslararası konferanslarda 2 adet sözlü bildiri (tam metin) ve bir adet poster bildiri sunuldu.

ÖNEMLİ BİLİMSEL KATKI

Literatüre kazandırılan çıktılar bilim dünyası ile paylaşılarak ülkemiz adına önemli bilimsel katkı sağlandı. Ayrıca, sentezlenen komplekslerin iyi inhibitör özelliği göstermesiyle, in vivo ve ileri düzeyde araştırmalara bağlı olarak yeni disiplinler arası akademik iş birliğine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bu bağlamda, uygun paydaşlarla iş birlikleri sayesinde ekonomik değeri olan yeni α‒glukozidaz inhibitörlerinin ülkemize kazandırılması amacıyla yeni projelerin ve ticari ürünlerin ortaya çıkarılması mümkün olacak.