Başkan Özen’den Berat Kandili mesajı Başkan Özen’den Berat Kandili mesajı

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu’nun yürütücülüğünde, Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı ve Öncelikli Alanları doğrultusunda disiplinlerarası bakış açısıyla hazırlanan “Yapay Zeka Yöntemleri, Uydu Görüntüleri ve İklim Verileri Kullanılarak İklim Değişikliğine Uyum Kapsamında Sürdürülebilir Fındık Tarımı için Mekansal Karar Destek Sisteminin Oluşturulması” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
İklim değişikliği ve etkileri konusunda çalışmalar yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu, proje konusuyla ilgili olarak, “Proje, iklim değişikliğine uyum sürecinde sürdürülebilir fındık tarımı için güncel veri ve metotlarla mekansal karar destek sisteminin geliştirileceği bir çalışmadır. Fındık üretiminin Türkiye’nin tarımsal gelirleri içerisinde önemli bir payı olması nedeniyle stratejik planlaması ve yönetimi, verimliliği ve gelirinin artırılması, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Sıcak hava dalgası, şiddetli yağış, kuraklık ve diğer aşırı hava ve iklim olaylarına karşı fındıkta verim ve kalite kaybının önüne geçmek için projenin başlatıldığını ifade eden Doç. Dr. Ustaoğlu, “Arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla günümüz ve gelecek iklim koşullarında farklı iklim senaryoları ve modelleri kullanılarak kırılganlığı düşük, direnci yüksek olan çeşitler belirlenecektir. Yapay zeka yöntemleriyle oluşturulacak olan fındık sınıflandırma modeli ve karar destek sistemi projenin yaygın etkisi kapsamında fındık yetiştiriciliğinin yoğun olduğu diğer alanlarda da uygulanabilecektir” diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı farklı üniversite ve fakültelerden uzman araştırmacıların yer aldığı proje ekibinde, Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Cercis İkiel, Doç. Dr. Derya Evrim Koç, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hüseyin İrfan Balık, Doç. Dr. Orhan Karakaya; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Elif Sertel, Prof. Dr. Şinasi Kaya ve Arş.  Gör. Samet Aksoy, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Ezber ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Beyhan görev alıyor.

Disiplinler arası bir bakış açısıyla sunulan projeden elde edilecek bulgular Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından olan “İklim Eylemi’ ve ‘Açlığa Son’ hedefleri kapsamında akademi, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacak ve karar vericilere referans olabilecek bütünleşik bir sistem oluşturulacak.