Epözdemir, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin imzalanmasıyla birlikte 10 Aralık günü “İnsan Hakları Günü” olarak ilan edilmiş ve bu yıl İnsan Hakları Gününün 74. Yıl dönümü. Ülkemizde ve Dünyada temel insan hakları ihlallerinin arttığı bir süreçten geçmekteyiz. Sınırlarımızda yaşanan çatışmalardan kaçan insanların temel göç yolu olarak kullandığı ülkemizde Mültecilik büyük bir probleme dönüşmüş, yasa dışı yollar ile Avrupa veya benzer ülkelere geçmeye çalışan insanlar, insan haklarına uygun olmayan saldırılara maruz kalmaktadır.  Sınır komşularımız tarafından uygulanan yasa dışı geri itme fiilleri açık yaşam hakkı ihlali olup, bugün ciddi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Geri itmelerin durdurulması için gerek ulusal gerek uluslararası arenada ciddi mücadelelerin verilmesi temel yaşam hakkı için elzemdir.

2-258

Temel yaşam hakkı ihlalleri ile birlikte son dönemde özellik Şörli Türkiye kararı ile tartışmaya açılan ifade özgürlüğü alanında düzenleme yapılması ve bu alanda verilecek mücadelenin takipçisi olacağımız da bilinmelidir. Bugün ülkemizde binlerce insan İfade Özgürlüğü kapsamındaki beyanları sebebiyle ağır yaptırımlarla ve tutuklanma tehdidi ile karşı karşıyadır.  İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, beraberinde 6284 Sayılı yasanın uygulanırlığını da etkilemekte olup, toplumsal cinsiyet eşitliği bu kapsamda yine tehlike altındadır.  Daha önce İnsan Hakları Merkezimizin de gündeme almış olduğu hasta tutuklu ve hükümlülerin durumunun hak ihlali oluşturduğu açık olup, bu durumla ilgili acil yasal düzenlemelerin yapılması, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerinin önündeki yasal engellerin bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

IMG_4731

İnsan haklarıyla insandır. Yaşam hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, eşit yurttaşlık hakkı ile birlikte bir diğer insan hakkı Barınma hakkıdır. Gerek ilimizde gerek ülkemizde, öncelikle öğrencilerin ve devamında tüm insanların barınma hakkının takipçisi olduk olacağız.  Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Yaşam haklarının ihlal edilmediği, insan ve insan onuruna saygının egemen olduğu bir ülke ve dünya dileğiyle şehrimizde ve bölgemizde yaşanan insan hakları ihlallerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullandı.