SÜREÇ TAMAMLANDI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2024 Yılı İç Tetkik Faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyetle 20 akademik ve 11 idari birimde 10 günlük süreçte iç tetkik süreci tamamlandı. Süreçte daha önce düzenlenen ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ başlıklı eğitimi tamamlayarak iç tetkik sertifikası alan kurum içinden 22 iç tetkikçi, akademik ve idari birimlerin akademik ve idari personelleri ile görüştü. Böylelikle tetkik süreci tamamlandı.

İÇ TETKİK NE SAĞLIYOR?

SUBÜ, 2024 yılında ilk kez iç tetkik süreci geçirdi. Tetkik süreci; Kalite Yönetim Sistemi kapsamında farklı türde denetimlerin planlandığı, bulunan uygunsuzlukların ve denetim sonuçlarının raporlandığı QDMS Denetim Modülü üzerinden yönetildi. Uygunsuzluklar sonucu alınan aksiyonlar ya da düzeltici ve iyileştirici faaliyetlere ilişkin modüller ile entegre bir şekilde yürütülen süreç, her bir tetkikin ardından tetkik ekiplerince hazırlanan raporlar eşliğinde tamamlandı. SUBÜ’de yakın bir dönemde tetkik bulgularının değerlendirileceği yönetim toplantısı ile kalite süreçlerinde iyileştirme odaklı planlamalara geçilecek ve Mart ayında TS EN ISO 9001 Belgelendirme başvurusu yapılacak.