Ticaret Bakanlığı 2022 yılı 4’üncü çeyrek dış ticaret beklenti anketini paylaştı. 05-19 Eylül 2022 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı 4’üncü çeyrek İhracat Beklenti Endeksi bir önceki çeyreğe göre 11 puan azalarak 108,1 oldu.

İhracat Beklenti Endeksine dâhil edilen soruların yayılma endekslerine göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

4’üncü çeyrek İthalat Beklenti Endeksi, bir önceki çeyreğe göre 5,1 puan artarak 113,7 oldu. İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, gelecek 3 aya ilişkin ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken; şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusu endeksi azalış yönünde etkiledi.