LAİKLİĞİN TEHDİT EDİLDİĞİ DÖNEM

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Semih Uçar ve Yönetim Kurulu, 1 Mayıs  nedeniyle basın açıklaması yaptı. Uçar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Eşit, adil ve özgür bir dünyanın müjdecisi, emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlu olsun! Halkın ezici çoğunluğunun her geçen gün daha da büyüyen ve derinleşen yoksulluk altında ezildiği, savaşların milyonlarca insanı yerinden yurdundan ettiği, bilimin, özgür düşüncenin yok sayıldığı, laikliğin tehdit edildiği bir dönemde 1 Mayıs’ı kutluyoruz.

1 MAYIS ALANLARINDA OLACAĞIZ

Emeğiyle geçinen, halkın can ve mal güvenliği için gecesini gündüzüne katan, düşük ücretlere mahkum edilen, şantiye sahalarında şiddete uğrayan biz inşaat mühendisleri de; mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, meslek örgütümüzün işlevsizleştirilmesine, ülke kaynaklarının ulusal/uluslararası sermaye gruplarına altın tepside sunulmasına, düşük ücretlere, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya, niteliksiz eğitim ve mühendislik uygulamalarına karşı sesimizi yükseltmek için bulunduğumuz her yerde 1 Mayıs alanlarında olacağız.

DEĞER VERİLEN BİR GELECEK

Başkan Yıldız özel askerleri kabul etti Başkan Yıldız özel askerleri kabul etti

Çünkü biliyoruz ki 1 Mayıs, emek sömürüsünün, işsizliğin, yoksulluğun, hak gasplarının olmadığı, eşitliğin ve özgürlüğün egemen olduğu bir topluma ulaşma mücadelesinin simgesidir. Açıktır ki 1 Mayıs’ı savunmak, demokrasiyi, hukukun evrensel ilkelerini, güvenceli çalışmayı, kamucu politikaları, kentlerimizi ve doğal varlıklarımızı savunmak demektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlandığı, emeklilerin insanca yaşayabildiği, bilime ve mühendisliğe değer verilen bir geleceği savunmaktır aynı zamanda 1 Mayıs.

MÜCADELE HATTININ YOL GÖSTERİCİSİ!

İşçi sınıfının çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlayan ve yaklaşık 150 yıldır tüm dünyada emekçilerin, ezilenlerin özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesiyle bütünleşen 1 Mayıs gerçekten de umudu büyüttüğümüz, dayanışmayı çoğalttığımız bir gün olarak hak ve özgürlüklerimizi kazanacağımız mücadele hattımızın yol gösterenidir. 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günümüzü bir kez daha kutluyoruz."