NEHİR PROJESİ KAPSAMINDA

Öğrencilerimizin derslerine katılan Savaşçı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek Valiliğimiz himayesinde Müdürlüğümüzce sürdürülen #NehirProjesi kapsamında 8. sınıf öğrencileri için izleme sınavlarının bu eğitim-öğretim yılında da gerçekleştirileceğini ifade etti. #NehirProjesi ile öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılmasının yanı sıra sınav heyecanını yenme ve sınav tecrübesi kazanmaları için rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen izleme sınavlarının ücretsiz olduğunu ve #NehirProjesi ile öğrencilerimizin, oluşturulan bilişim sistemi sayesinde kazanımlara dair kendi durumlarını izleyebildiklerini, konu eksiklerinin tamamlanması için okul yönetimi ve öğretmenler tarafından çalışmalar yapılabildiğini belirtti.

4c6b0a95-1458-4a27-933b-d3773d43925c

FAALİYETLERİNE DEVAM

Öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik, #BilimSakarya, #SporSakarya, #SanatSakarya, #KitapSakarya, #YetenekSakarya, #ÖnceOkulÖncesi gibi projelerimizin de faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti. 

36a49c86-2b20-4eee-8ed7-3439cc4ce2a4

MESLEKİ GELİŞİM

Öğretmenler odası ziyaretinde öğretmenlerimizle sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Savaşçı, Okul Temelli Mesleki Gelişim hakkında da bilgi verdi. OTMG (Okul Temelli Mesleki Gelişim), mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması, hazırladığı Mesleki Gelişim Planının uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde öğretmene yol haritası sunması bakımından Türk Eğitim Sisteminde yeni bir kavram olan Okul Temelli Mesleki Gelişim ile;

•Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması,

•Öğretmenlerin kendi gelişimleri için eksik gördükleri yönleri ya da geliştirmek istedikleri yeterlik alanlarına yönelik Mesleki Gelişim Planı hazırlamaları ve uygulamaları,

•Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik etmeleri,

•Öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri,

•Meslektaşlarının yardım ve desteği ile bu yaklaşım ve stratejileri kendi uygulamalarına yansıtmaları,

•Okulların gelişim planları doğrultusunda öğretmenlerin deneyim ve uzmanlığından yararlanılması beklenilmektedir.

59cfd7de-5607-46b8-a087-eb6133c1f06739e00f78-12fb-4c09-aa33-9d3bd76d37fc11d1281e-59de-4c9e-83cb-aa881ef5c77e