Yoklama ve gündem maddelerinin oylanmasının ardından 1198 No’lu Meclis oturumuna ait tutanak görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Haziran Ayı Gelir-Gider Tablosu, Kat’i Mizan ve ekleri ile Bütçe İzleme Raporu, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Vahap Gün’ün sunumunun ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

satso_meclis_toplantisi (5)
Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ve SATSO çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere kürsüye gelen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, şunları dile getirdi:

“İş dünyası olarak küresel ve ulusal ekonomide yaşanan sorunlar, pandemi ile birlikte bozulan ve toparlanamayan tedarik zinciri, küresel çapta ülkelerin düşen büyüme hızları, artan hammadde maliyetleri ve enerji temini gibi sorunlarla mücadele ediyoruz. Bilindiği üzere bu sorunlar sadece iş dünyasını ilgilendiren sorunlar olmaktan çıkıp toplumun her kesimini ilgilendiren bir hal aldı. Geçmişte yaşanan krizlerde tüketiciye belli bir noktaya kadar yansıyan ancak gündelik yaşamını belirli ölçülerde etkileyen sorunlar mevcut iken, bugün baktığımızda ise gerek üretici gerekse de tüketiciler ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. 

satso_meclis_toplantisi (1)
Özellikle iş dünyamıza büyük sorumluluk düşmektedir. Bu süreçten daha fazla üreterek ve devletimizin bu çabaya vereceği destekle çıkarsak toplumun her kesimi daha da rahatlayacaktır. Bunu yapmanın yolu da doğru stratejilerle riskleri minimum seviyeye çekmektir. Hükümetimizin bu anlamda yapacağı en büyük destek iş dünyasının finansmana erişim konusundaki sorunlarını ivedilikle çözmesi ve de makro düzeyde alınan kararlar ve istikrarın bir an önce sağlanması olacaktır. 

satso_meclis_toplantisi (6)
Döviz varlığı sınırlaması uygulaması
Bildiğiniz gibi, BDDK, 24 Haziran’da TL kredi kullanımlarına döviz varlığı sınırlaması getirdi. Düzenlemeye göre, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kredi başvurusu yapıldığı tarih itibariyle, yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde ve yabancı para nakdi varlıklarının vergi dairesine sunulmuş olan en güncel finansal tablolara göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.

satso_meclis_toplantisi (9)
Bu uygulama ile birlikte iş dünyamızın finansmana erişimi daha da zorlaşmaya başladı. BDDK, 7 Temmuz’da yayınladığı kurul kararları ile bu uygulamayı kolaylaştırıcı bazı değişiklikler yaptı.
•    Bankalara sunulması gereken bilgi ve belgelerin yeminli mali müşavir onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı.
•    Doğrudan borçlanma sistemi, kurumsal kredi kartları ve tedarik finansmanı; tl kredi sınırlaması dışında bırakıldı.
•    Leasing ve faktöring işlemleri ise kredi sınırlamasına dâhil edildi.
•    Şirketlerinden yurtdışı bağlı ortaklık ve iştirakleri hesaplamadan muaf tutuldu.

Yapılan düzeltmeye rağmen bu yeni uygulama, ihracatçılarımız başta olmak üzere üretici kesimin nakit akışını sıkıntıya sokmaktadır. Çünkü bizim üretebilmemiz için hammadde ihtiyacımızı ithalatla sağlamamız gerekiyor; her ne kadar gayretimiz ithalatı en aza indirmek olsa da mevcut durum budur. İş dünyası için döviz bir ihtiyaçtır.  İş dünyamız üretimin ve ihracatın sürekliliğini olumsuz etkileyen bu uygulamada yeni iyileştirmeler beklemektedir.  

satso_meclis_toplantisi (3)
Dış ticaret verileri
Enflasyon ve ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen ihracatta olumlu bir gidişat görüyoruz. ihracatımız geçtiğimiz mayıs ayına oranla %10.17, 2021 yılı Haziran ayına oranla da %14.51 artış göstererek 389 milyon dolar ihracat ile gerçekleştirmiştir. TÜİK tarafından açıklanan güncel verilere göre ise; 2022 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ithalat % 8,5 oranında artışla 288 milyon 138 bin dolar oldu. 

satso_meclis_toplantisi (2)
Yatırım teşvikleri
2022 yılının ilk 5 ayında Sakarya’da 58 adet yeni yatırım teşvik belgesi verilmiştir. Bu yatırımlar 1 milyar 472 milyon TL değerine ulaşırken 1041 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu 58 belgenin 52 tanesi yerli sermaye ve 6 tanesi yabancı sermayelidir. Sabit yatırım tutarlarının %94,2’si yerli sermayeden oluşmaktadır ve 1 milyar 387 milyon TL değerindedir.

satso_meclis_toplantisi (7)
Güneş enerji sistemi
SATSO olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, bu alandaki çalışmalara ivedilikle ağırlık verilmesi gerektiğinin farkındayız. Bu kapsamda, Odamızda bu konuda gerekli hazırlıkları yapıyor ve kampüsümüzde yer alan binalarımıza “güneş enerji santrali” kurma çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Geyve’de tarım teknokenti kuruyoruz
Geyve ilçemizde kurulması planlanan Bitkisel Üretim İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ve tüm ilimize hizmet verecek tarım AR-GE’si, teknolojileri ve bu alanda faaliyet gösteren girişimlerin kabul edileceği bir teknokent genişleme alanı kurma çalışmalarına başladık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları hızlandırmak için Geyve Belediyesi, Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş. ve odamızın içinde olacağı bir protokol imzalayacağız.

Oda bilgi sistemini yeniliyoruz
Oda çalışmalarımızı daha sistematik hale getirmek, yapılan çalışmaları anlık takip etmek, üyelerimizden gelen talepleri anlık değerlendirebilmek, üye davranış biçimlerine ve özelliklerine göre hizmetlerimiz çeşitlendirmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 'Oda Bilgi Sistemi'ni yeniliyoruz.

satso_meclis_toplantisi (4)
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Çalışması
Odamız, Türkiye’de UR-GE projesi başlatan ilk odalardan birisidir. UR-GE projesi kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi, eğitim&danışmanlık hizmeti, yurtdışı pazarlama gibi hizmetler ile firmaların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara nüfuz etmelerinin sağlanması ve aynı veya yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın kümelenmesi ile bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, yeni UR-GE projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her sektörel grup için en az 10 firma talebi olması gerekiyor. Dileğimiz her sektör için bir Ur-Ge Projesi yapmaktır.

Taraklı - Fenerli Konak İpekyolu Müzesi
Odamızın sahibi olduğu Taraklı’daki Fenerli Konak’ınTarihi İpekyolu Müzesi yapılması ve restorasyonu için Taraklı Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak.

2022 Fındık Rekolte
Türkiye’nin 2022 yılı tahmini fındık rekoltesi açıklandı. '2022 yılı fındık rekoltesi' bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Sakarya ilimizde ise 98 bin 267 ton fındık rekoltesi beklenmektedir.Bu gelişmeler ışığında, fındıkta artan maliyetler göz önüne alınarak taban fiyatın 60 tl olmasını ve üreticinin yüzünü güldürmesini bekliyoruz."