İşte o açıklama

Sapanca Turizm de önemli aşamalar kaydetmiştir.

Yatırımcıların çabası ve girişimleri yanında, yerel ve genel yönetimlerin de görev ve sorumluluklarında olan Altyapı; kanalizasyon, yol, su, elektrik, temizlik ve sağlık hizmetleri birincil ve en önemli yatırımlardır.

Turizm Sapanca'mız için lokomotif sektördür. Özel sektör ve müteşebbis işletmecilerin girişimleri ile faaliyete geçen üç, dört ve beş yıldızlı oteller, butik oteller, doğaya uyumlu restaurantlar, kahvaltı mekanları, lüks restaurantlar, villalar, Bungalovlar, Tiny House’lar, Kafeler, Pastaneler, eğlence yerleri,

her biri ayrı temalı ve konsepte sahip tesisler ile Sapanca Turizm de önemli bir marka olmuştur.

Bulunduğumuz bölge İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya, Bolu, Eskişehir ve Ankara' ya yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle ilk tercih edilen lokasyon olma özelliğine sahiptir. Farklı alternatif tesisler ve mekanları ile yıldızı parlayan bir Turizm beldesiyiz. Nüfus olarak yaklaşık 30 milyona yakın ülkemiz gelir seviyesi en yüksek bölgesi gayrisafi milli hasılanın yüzde 70 ine sahip illerinin hemen yakınında ilk düşünülen tatil yörelerinde birinde yaşamaktayız.

Tüm işletmeci ve yatırımcılar imkanları ve gücü nispetinde risk alarak turizmde hizmet yarışına girmiştir. Yapılan yatırımların karşılığı maddi ve manevi olarak kârlılık ve tatmin olmak en doğal haklarıdır.

Sapanca' ya gelen misafirlerin yolları yetmeyen, suları akmayan, elektriği çekmeyen, çöpleri saatlerce toplanmayan, sineklerle mücadele edilmeyen..! bir Turizm beldesi ile karşılaşması hepimize olumsuz yönde dönüşlere sebep olmaktadır.

Oteller, büyük işletmeler ve tesisler, özel trafo yaparak, ayrıca jeneratör ile elektrik için su depoları yaparak su ihtiyaçları için tedbirler alabilmektedir. Sapanca' da yaşayan hane halkımız ile küçük işletmeci ve yatırımcıların çok azı  bu tedbirleri alabilir. Elektrik ve su ihtiyaçları için ekstra bir yatırım yapma ve tedbir alma gücü, imkanları maalesef bulunmamaktadır.

Ulaşım ve yol için...

Karayolları ve Belediye

Elektrik:

Kamuda TEİAŞ ve özelde SEDAŞ

Su ve Kanalizasyon:

Bayındırlık Bakanlığı, Büyükşehir ve ilçe Belediyesi

Çöp:

İlçe Belediyesi

Sinek ve çevre sağlığı için:

Büyükşehir ve ilçe Belediyesi

Görevini yapmakla yükümlü ve sorumludur...!

Bu işlerde tasarruf olmaz..!

Sağlık, Temizlik, Genel intiba ve itibar hususunda uzun vadede daha ağır faturalar ödemek zorunda kalabiliriz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız mağdur, işletmeci ve yatırımcılar muzdariptir.

İlçemize ve tesislere gelen misafirler tesislerin niteliği ile verilen hizmetlerden yüzde 95 oranında memnun olarak ayrılmaktadır.

Genel temizlik ve altyapı hizmetleri için ise şaşkın bir vaziyette beklentilerinden uzakta bir çevre ve temizlikten şikayet ederek ilçemizden ayrılmaktadır...!

Turizm de marka ve lider olmak için tüm hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ile mümkün olabilmektedir.

Yirmi yıldır altyapı ve belirtilen hususlarda gelecek için hiçbir köklü yatırım yapılmamıştır. Doğası bozulmayan, gölü ve ormanları korunan, altyapı hizmetleri aksamayan, çevresi temiz, trafiği düzgün

bir ilçede yaşamak arzusundayız. Yöre halkı ve bir işletmeci olarak acilen yatırım ve çözümler üretilmesini temenni ederiz.