Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi “kentsel dönüşüm” yapılacak alanlara 5 katlı bina yapımına geçtiğimiz günlerde onay verdi…

Bu karar gelecekte yeni bina yapımlarında da 5 kata izin çıkacak demektir…

Peki…

Sakarya’da 5 kat bina yapımı sakıncalı mıdır?

Hayır…

Eğer…

Depreme dayanıklı mimari ve statik proje yapılırsa…

Ve bu sahada eksiksiz uygulanırsa 5 katlı depreme dayanıklı binalarda yaşanır…

Statik projeye uyumlu 1 katlı bina yapılsa da sağlam bir bina olmayabilir…

Zira tek katlı bina dahi olsa 7 üzerindeki depremde yıkılma olasılığı yok diyemeyiz…

5 katlı ve daha düşük katlı binalar için…

Öncelikle şu yapılmalı…

Binalar sağlam zemin ve uygun temel sistemleri üzerine oturtulmalıdır...

Yapılar proje aşamasındayken parsel bazlı hazırlanan geoteknik raporlar bu konuda destekçi olmaktadır...

Geoteknik raporlama uygun sondaj ve deneylerde elde edilen verilere dayanmalıdır...

Rapor hazırlanırken tarihçe ve şehir, jeolojik bilgilerden ziyade parsel teknik verilerine öncelik verilmelidir...
Adapazarı ve İzmir depreminde zeminde oluşabilecek özel durumların bina hasarlarını ne kadar etkilediğini yakın zamanda gördük…

Sıvılaşma gibi durumlarda binalar dinamik yükleme sonrası çok farklı tepkiler verebilmektedir...
Zemin suları temelde aşınma ve farklı oturmalara neden olabilir, bu nedenle drenaj ve temel perde izolasyonu önem arz etmektedir...

Sağlam zemin, drenaj ve su izolasyonu uygun temel sistemi, gerekli durumlarda zemin iyileştirilmesi yapının deprem anında mukavemeti için önemlidir...

Bina etrafında bulunan su kuyuları, rögar ve hatlar dikkate alınmalıdır...
Bina temel kazıları yapılırken kesinlikle belirtilen kotlara kadar hafriyat yapılmalı, bir taraftan alınan kazı diğer tarafta dolgu yapılarak bunun üzerine temel sistemi kurulmamalıdır.

Yapı denetim firmaları ve belediyeler bu konuda çok daha rijit davranış göstermelidir…

1999 yılında yaşadığımız 7.4 şiddetindeki depremde projeye uygun ve malzemesi kaliteli 5 ve üzeri katlı binalar ayakta kaldı…

Bunun yanında yıkılmaması gereken 1 katlı ahşap ve betonarme binaların da yıkıldığını gördük…

Demem o ki…

Depreme dayanıklı çok katlı binalar şehrimizde yapılabilir…

Yeter ki maliyetinden kaçmak adına malzemeden çalınmasın…

Sağlıcakla kalın…