MÜCADELE EDELİM

Başkan Çetin açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Değerli Sakarya halkına çağrımızdır, kamu otoritesi, merkezi yönetim, yerel yönetimler, bir an evvel kentleri depreme dayanıklı hale getirmek, bunun adımlarını atmak ve Sakarya halkına açıklama yapmak zorundalar. Sakarya’nın yapı stoğunun durumu nedir bunu yanıtlamak zorundalar. Bunu vermiyorlar mı o zaman gelin hep birlikte bunun için mücadele edelim. Hem bu sorulara cevap almak için hem de depreme dayanıklı bir Sakarya için birlikte mücadele edelim.
DİLEKÇEDEKİ SORULAR
4892 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Sakarya Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiğimiz dilekçe ile aşağıdaki soruların yanıtlarını istedik; sorular ise şu şekilde:
1-1999 Gölcük Depremi sonrasında Sakarya’da yapılan yapı stoğu toplam yapı stoğunun kaçta kaçıdır?
2- 17 Ağustos depreminde zarar gören, ağır, orta ve hafif hasarlı binaların, yıkımı, güçlendirilmesi, deprem dirençli hale getirilmesi açısından nasıl bir çalışma yapılmıştır?
3- İl genelinde 1999 öncesi yapıların kaçı imar affından yararlanmıştır?
4- İl genelinde toplam bugüne kadar imar affından yararlanan kaç bina ve bağımsız bölüm mevcuttur?
5- Deprem yönetmeliğinin şartlarının uygunluğunu hangi bağımsız yapı denetim şirketleri denetlemektedir?
6- Kaç tane kaçak yapı ile ilgili yıkım kararı verilmiştir?
7- Tarım, Sanayi ve turizm kenti olan ve Türkiye ekonomisinde büyük payı olan bir il olduğumuz düşünüldüğünde bu iş yerlerinde 7/24 yüz binlerce çalışan/işçi vardır. İş yerlerinin tamamının depreme dayanıklı olup olmadığının araştırılması ve depreme dayanıklı hale getirilmesi elzemdir. Bu nedenlerle iş yerleri depreme dayanaklı ve deprem yönetmeliğine uygun mudur? İmar affından yararlanan iş yeri bulunmakta mıdır?
8- Müdürlüğünüz deprem gerçeği karşısında Kahramanmaraş merkezli felaketten sonra kamu binalarının, konutların, iş yerlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını tek tek tüm yapıları Belediyelerle birlikte incelemeye tabi tutup kamu gücünü kullanarak depreme dayanıklı kentin oluşması için çalışma başlatmış mıdır?

9-Kentimizde meydana gelebilecek olası bir depremde yeterli toplanma alanları belirlenmiş midir?
10- Kentimizdeki hastanelerin özel ya da kamu kaç tanesinde sismik deprem izolatörü kullanılmıştır?
11- ilimizde faaliyet gösteren kamu ve özel eğitim kurumlarının yüzde kaçı depreme dayanıklılık testine tabi tutulmuş ve be testlerden geçmiştir.
12- ilimizde faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kurumlarının yüzde kaçı depreme dayanıklılık testine tabi tutulmuş ve be testlerden geçmiştir.