Öz Sağlık – İş Sendikası üyeleri, dün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) önünde bir araya gelerek Sakarya Şube Başkanı Ahmet Kamil Bilgin bir basın açıklaması yaptı... 

Basın açıklamasının içeriğine girmeyeceğim…

Zira dün medyadetay.com’da haber olarak yayınlandı…

Şu sıralar zamla yatıp, zamla kalkıyoruz…

Çarşı-Pazar karışık anlayacağınız…

Fiyatlar uçmuş…

Önüne gelen etikette rakam değiştiriyor…

Bu arada alım gücü de düşüyor tabi ki…

Halbuki hem kamu işçisine ve hem de memur işçisine daha yeni zam yapıldı…

Ancak…

Yapılan zamlar uçtu gitti bir anda…

Çünkü işçiye ve memura yapılan zammın belki de beş katı piyasaya zam geldi…

Ne olacak bilemem…

Dövizin ateşi bir türlü sönmüyor…

Merkez Bankası müdahale ediyor ama sanki boşuna…

Hala döviz bildiğini okuyor…

Neyse piyasadan dönelim SEAH’ta çalışan kadrolu işçilere…

Biliyorsunuz sağlık kurumlarında çalışanlar döner sermayeden pay alıyor…

Özellikle doktorlar ve hemşireler ve diğer memur çalışanlarının hepsi belirli seviyede döner sermayeden pay alır…

Fakat aynı kurumda işçi statüsünde çalışanlara bu paydan verilmiyor…

Öz-sağlık iş sendikasının da isyanı buna…

Haksız da değiller…

Sağlık camiasının yükünü çeken tıbbi sekreterle…

Lakin döner sermayeden payı alanlar hekim ve diğer memurlar…

Bu olmaz…

Ekip çalışmalarında ayrıcalık yapılmaz…

Kimse neden doktora şu kadar zam yaptınız demiyor…

Eğer hekime zam yapıyorsanız, yanlarında çalışanlara da birazcık bir pay vermelisiniz…

Çünkü hekimin yüküne ortak olanlar onlar…

Yükü paylaşanlar onlar…

Kimse hekim kadar zam yapılsın istemez…

Herkes haddini ve hududunu bilir…

Amma ve lakin…

Hekime kepçeyle…

Sağlık çalışanı memura kaşıkla verilirken…

İşçi statüsündeki sağlık çalışanına çay kaşığını bile reva görmemek hakkaniyetle bağdaşmaz…

Pandemide fedakarlığı sağlık çalışanlarının hepsi gösterdi ve gösteriyor…

Demem o ki;

En azından döner sermayeden bir çay kaşığı kadar işçi maaşlarına yansıtılabilir…

Çünkü iş söze geldiğinde her yetkili sağlık camiasında çalışanların tümünü sağlık çalışanı olarak adlediyor…

Öyleyse…

İşçi sendikasının üyeleri için istediği döner sermaye payına kulak verilsin…

Sağlıcakla kalın…