Prof. Dr. Sönmez Kutlu, İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği'nde "İnsani ve Ahlaki Değerler" konulu bir konuşma yaptı. Maturidi Yesevi Otağı ile ortaklaşa düzenlenen program yoğun ilgi gördü. 

Akılcı ve ahlak ağırlıklı din yorumunu konuşmaya, tartışmaya, insanlarımıza anlatmaya çalıştığını belirten Kutlu, "Türkiye'de şu anda dini hayatın nasıl şekillendiğini incelerseniz, aslında öne çıkan yorum biçimi ve İslam'ı anlama ve yaşama biçimi maalesef akılcı gelenekten gelmemize rağmen tamamen bunun dışında bir dindarlık oluştuğunu görürsünüz" dedi. 

Serdivan’da bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi Serdivan’da bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi

İslam'ın büyük bir devrim yaptığını, bunu da en çok atalar kültüne bağlı bir toplulukta başardığını anlatan Sönmez Kutlu, şöyle konuştu: "Dolayısıyla bunların asıl karşı çıkması, İslam'ın aradan putları kaldırmasıdır. Şirki kaldırması ve aklı öne çıkarmasıdır, bireyselliğe vurgu yapmasıdır."

Kur'an'ın akla önem verdiğini anlatan Kutlu, "Kur'an akletmeyenlerin başı beladan çıkmaz diyor. Düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz der. Bu çağrı öyle bir dönüşüme sebep oldu ki, belgeli konuşmak, bilmiyorsa bilmediğini kabul etmek, tefekkürden bahsetmek, bunu ibadet olarak değerlendirmek öne çıktı. Bu son derece önemli bir açılımdı o günkü Arap toplumunda."

Aklı kullanmanın her mümine farz olduğunu belirten Kutlu, akılcı din yorumunda bir haber Allah'ın kitabına ve akla ters düşerse reddedildiğini söyledi, aklın sorun çözme yollarından biri olduğunu sözlerine ekledi.  / Hüdavendigâr Onur