Çevrimiçi düzenlenen seminere Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü Dr. Mehmet Özyiğit konuşmacı olarak katıldı. Farklı bölüm ve üniversitelerden katılımcıların yer aldığı seminerde internet kullanımının artış süreciyle yaygınlaşan sosyal platform türlerinin istihdam üzerindeki etkileri ve kapitalist gelişmeye katkıları incelendi.

SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri bölümü Doç. Dr. Avni Önder Hanedar’ın kolaylaştırıcı olarak katıldığı etkinlik, günümüzde yaygınlık kazanan internet ile para kazanma ve istihdam süreçlerini yönetme aracı haline gelen platform araçları üzerinde değerlendirmeleri konu edindi.  Dijital ekonomi ve platform sistemleri üzerine konuşma yapan Dr. Özyiğit esnek istihdam süreçlerinin devreye girmesi ve internetin gelişimi ve ticarileşmesi ile birlikte ortaya çıkan kar birikimi sürecini değerlendirdi. Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.