Başkan Alemdar Karasu'yu adım adım gezdi Başkan Alemdar Karasu'yu adım adım gezdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, yeni bir anayasaya duyulan ihtiyaca dikkat çekti.
Türkiye'nin son 22 yılda siyasi istikrarın getirdiği güvenle tüm alanlarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Bakan Tunç, "Daha demokrat, daha güçlü, daha istikrarlı, geleceğe güvenle bakan bir ülke olma yolunda, 22 yılda çok önemli mesafeler aldık. Ekonomik kalkınma anlamında tabii ki son dönemde pandeminin getirdiği sıkıntılar, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeni ile ülkemizin önemli büyük vilayetleri, 15-20 milyona yakın insanı ve Türkiye'yi etkileyen o büyük dünya tarihinin en büyük deprem afeti de ekonomik bakımdan ülkemizi etkiledi. Dış gelişmeler ekonomimizi etkiledi. Ama kim ne derse desin son 22 yılda Türkiye 230 milyar dolar gayrisafi milli hasıladan bugün 1 trilyon doları aşarak dört kattan fazla bir ekonomik büyümeyi hayata geçirdi” diye konuştu.

5 milyon 800 bin arabuluculuk başvurusu
2013’ten bu yana ara buluculuk sisteminde mahkemelerin huzuruna gitmeden toplamda 4 milyon 70 bin iş uyuşmazlığının anlaşmayla sonuçlandığını belirten Bakan Tunç, söz konusu tarihten itibaren 5 milyon 800 bin arabuluculuk başvurusunun 4 milyon 70 bininin anlaşmayla sonuçlandığını kaydetti.

İş mahkemelerindeki yoğunluk
İş mahkemelerindeki yoğun farkında olduklarını belirten Tunç, "İş daireleri sayısının arttırılması, hakim, savcı sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. İstinaf dairelerinin sayısını ve orada görev yapacak olan hakimlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Şu anda yargı teşkilatımız 24 bin hakim ve savcıdan müteşekkil. 24 bin hakim ve savcımızın yüzde 70’i 10 yılın altında kıdeme sahip, yüzde 45’i de 5 yılın altında kıdeme sahip. Dolayısıyla genç bir kadroyuz. Gelecek vadeden de bir kadroyuz aslında yargı teşkilatı olarak. O gençlerimiz tecrübe kazandıkça adalet akademimizdeki hizmet içi eğitimlerle daha da güçlenerek yollarına devam edecekler" dedi.
Sempozyum3

9. Yargı paketi taslağı
9’uncu yargı paketi taslağını meclise sunacaklarını dile getiren Bakan Tunç, “22 yıldan bu yana temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabi bu yenileme, uyum sağlama sürecinde yine birçok değişikliği hayata geçirdik yargı paketleriyle. Şimdi önümüzde bir yargı paketinin daha hazırlıkları yapılıyor. 9’uncu yargı paketi taslağını meclisimizin takdirlerine sunacağız. Uygulamadan gelen, uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik önemli  tekliflerimiz olacak taslakta. Milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız" diye konuştu.
Sempozyum2
Yeni anayasa
Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün yeni hükümet sistemine uyarlanması konusunda çalışmalar omuduğunu belirten Bakan Tunç, "Komisyonların güçlendirilmesi, kanun yapma yetkisi münhasıran milletvekillerine ait durumda. Ama milletvekillerinin bu kanun yapma sürecini tek başına hiç kimsenin görüşünü almadan yapamayacakları da açık. Sendikaların, derneklerin, vakıfların, teşrifleri, uygulayıcıların, yargı mensuplarımızın, vatandaşlarımızın, akademisyenlerimizin teşrifleri, onlarla beraber çalışma şekilleri, tüm bu kapasiteyi güçlendirecek bir komisyon yapısının meclisimizde kurulması zarureti var. İnşallah iç tüzük noktasında da böyle bir uzlaşma sağlanırsa oradaki işleyiş de daha güçlü olarak devam eder. Asıl önemli olan ülkemizin darbe anayasasından kurtulup demokratik, sivil, katılımcı bir anlayışla hazırlanacak yeni bir anayasayla Türkiye yüzyılına başlarken darbe anayasasından vesayetçi ruhtan kurtulmuş bir anayasayla yola devam etmek. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir uzlaşmada gerçekleşir ve ülkemizin yüksek demokrasi yolundaki adımları hızlanarak devam eder” diye konuştu.

Editör: Ayşen Kolçak