"TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK"
Yapılandırma fırsatı
nın önemli olduğunu vurgulayan Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, “7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre üyelerimiz, 2022 yılı ve önceki dönemlere ait borçlarını yapılandırabilecektir. Üyelerimiz yapılandırma fırsatı ile odamıza olan 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan bütün aidat borçları silinerek taksitlendirilecektir. İlk taksit ödemeleri de Haziran 2023 sonuna kadar gerçekleştirilecek. Borcun diğer kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam 9 eşit taksitle ödenebilecek. Ayrıca alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.” dedi. 

"ESNAFIMIZA DETAYLI BİLGİ VERİLMEKTEDİR"
“Başvurular 1 Nisan 2023 tarihine kadar E-Devlet üzerinden veya odamıza başvurarak gerçekleşecek. Başvurular için son tarih 31 Mayıs 2023’tür.” hatırlatması yapan Başkan Akdardağan, “İlgili kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacakların asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir. Yine kanun fıkrasında belirtildiği gibi vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda kaydı devam eden üyeler, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte ferli borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir hükümleri yer almaktadır. Bu yapılandırma öncelikle esnaflarımıza, odamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Yapılandırma çok önemli bir fırsattır ve esnaflarımızın bu fırsatı kaçırmamasını önemle rica ediyoruz. Ayrıca odamızla irtibata geçmeleri halinde esnafımıza detaylı bilgi verilmektedir” diye konuştu.