“BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Mali Destek Programları ve Bölge Planı şu şekilde; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından, 2022 Yılı Mali Destek Programları kapsamında bölgedeki kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için 2 ayrı mali destek programı ile toplamda 70.000.000 TL karşılıksız destek verilecek. Bu kapsamda 21 Eylül 2022 Çarşamba saat 13.30’da Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası/Konferans Salonunda “Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilecek.

Sanayide Verimlilik Dönüşümü - Faizsiz Kredi Desteği Programı

Program Bütçesi

20.000.000 TL

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Program Bütçesi

50.000.000TL

BÖLGE PLANI ÇALIŞTAYI

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı TR42 Bölgesindeki tüm aktörleri bir araya getirerek, bölgenin geleceğinin şekillenmesinde öne çıkan “sanayi”, “hizmetler”, “tarım ve kırsal kalkınma”, “dayanıklı kentler” ve “sosyal kalkınma” temaları özelinde il çalıştaylarına başlamıştır. Eylül ayı içerisinde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova olmak üzere toplam beş ilde gerçekleştirilecek olan çalıştaylarda; kamu, akademi, özel sektör, sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bölgenin rekabetçi üstünlüklerini öne çıkan sektörler ve temalar üzerinden tartışacak.