HENDEK LİSESİ YIKIM KARARI

Eylül ayı olağan Meclis Toplantısını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. 13 gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandığı mecliste AK Parti Grup Sözcüsü Hamit Canlı’nın sorularını cevaplandıran Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “ Ara vermiş olduğumuz meclis öncesi Hendek Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı ile görüşmemizde detaylı şekilde kendileriyle görüştük. Bugün meclis toplantısı sonrası da hem Okul Aile Birliği Başkanı ile hem de öğrenci velilerimizle görüşmemiz olacak” dedi.

OSMANLI ÇADIRI VE AHŞAP RESTORAN

“ Şeyh İzzettin Türbesinin bulunduğu alanda Osmanlı çadırını Osmanlıya yakışır bir alana tekrar kuracağız. Yeni yeri orası olacak. Hendek Gençlik Merkezinin bulunduğu alanda Uludere Çayının üzerindeki köprüde kurulu olan ahşap restoranı ise Dikmende yeni inşa edeceğimiz Kayak Merkezinin bulunduğu alanda yaylaya hakim bir yere sosyal alan olarak Valimizin ve misafirlerimizin faydalanacağı bir yer olarak tekrar kuracağız.

HENDEK’İN DEĞERLERİ

Hendek’in geçmişten bu güne tarihinin yansıtıldığı güzel bir eser basımı gerçekleştireceğiz. Ali Birinci hocamızın da katkılarıyla Hendek tarihini anlatan kitabımız bitti sayılır basım aşamasındayız. Hendek’imizin değeri Mehmet Fahrettin Başel’i de hocamızla görüşeceğiz. Yapmış olduğumuz esere onu da araştırıp ekleyebiliriz.

GÜNDEM MADDELERİ OYLANDI

Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Gündemin 1, 2 ve 3. maddeleri olan 2023 yılı Belediye Performans Programının, Belediye Bütçesinin görüşülmesi ve Belediye ücret tarifesinin görüşülmesi maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Gündemin 4.5.6.7.8.9 ve 10. maddeleri olan 2022 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödenek Talebinin 5018 sayılı Kanun ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisi Tarafından görüşülmesi, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi, Plan ve Proje Müdürlüğü’ne ait yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması işleminin görüşülmesi, Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliğinin görüşülmesi, Hendek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmelik Değişikliğinin görüşülmesi, İlçemiz Çamlıca/Aşağıçarığıkuru Mahallesi’nde tapunun 2300 ada 433 numaralı parselinde tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi ve İlçemiz Kemaliye Mahallesi’nde tapunun 1082 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerinde tapu tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 11 ve 12. Maddeleri olan İlçemiz Kargalıhanbaba Mahallesi, Uzuncaorman Mahallesi, Akova Mahallesi, Büyükdere Mahallesi ve Yukarıçalıca Mahallesine dair kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi ile Kargalıhanbaba Mahallesi ve Uzuncaorman Mahallesi ile Yukarıçalıca Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması konusunun Belediye Meclisi tarafından görüşülmesi maddeleri oy birliği ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Gündemin 13. maddesi olan İlçemiz Servetiye Mahallesi’ne ait ilave kırsal yerleşim alan sınırı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi ise İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

6-125-133-302-291-49