Hayvancılıkta karlılık yem giderlerini ne kadar azaltırsanız o oranda yüksek olur. Bir ahır işletmesini toplam giderlerinin %67-70 yemdir. Yem giderlerini ne kadar ucuza getirirsek o oranda işletmenin karlılığı artacaktır. Anadolud'a mısır bitkisi silaj yapımı için yetişmiş durumdadır. Üretici olan halkımızın kaba yem konusunda gerekli planları yapıp bir an önce üretime geçmelerini tavsiye ediyorum.

Silaj yapımının önemi, nişasta ve lif sindirilebilirliği arasındaki doğru denge ile silaj kalitesi, sağmal sürünün sağlığını korumaya yardımcı olur ve inekler için daha fazla yaşamsal enerjiyi kullanılabilir kılar, böylece çiftçi açısından verim ve kârlılık artar.

Silaj yapmanın yararları 
● Yeşil ve sulu yemlerin bulunmadığı dönemlerde hayvanların sulu yem ihtiyacını karşılar.
● Silolama ile güneşte ot kurutma yöntemlerine göre çok daha az besin maddesi kaybı olmaktadır.
● Ot depolama sorununu ve depo masraflarını en aza indirir.
● Silajlık bitkiler tarlayı erken boşaltır, diğer ürünlerin ekimi için uygun zaman kalır.
● Hububat sonrası veya pamuk öncesi yetiştirilen silajlık bitkiler araziden ana ürün yanında değerli hayvan yemi elde edilmesini sağlar.
● Silo yemleri açılmadıkça yıllarca bozulmadan kalır ve kaba yemin bulunmadığı dönemlerde yetiştiricinin kurtarıcısı olur.
● Yeşil yemlerin açıkta kurutulamadığı zamanlarda bu yemlerden azami yararlanmayı sağlar.
● Kuruduğu zaman sertleşerek hayvanların severek tüketemeyeceği birçok bitki veya bitki kısımları silolandığında hayvanlar tarafından sevilerek tüketilebilir.
● Silo yemleri aynı alandan elde edilen kuru ota göre üçte bir oranında daha az hacim kaplar.
● Saman ve kuru ot yığınlarında sıkça görülen yanarak yok olma tehlikesi silaj için söz konusu değildir.
● Yabancı ot tohumları silo içerisinde ölür, gübre ile tekrar tarlaya taşınıp zararlı olma özelliğini kaybeder.
● Kabızlığı önleyici, laksatif yani yumuşatıcı özelliğe sahiptir. Vitaminlerce zengin olup, sindirilme derecesi yüksektir.
● Mekanizasyona uygundur.
● En önemlisi, diğer yemlere göre çok daha ucuza mal olur.

Üreticilerimize bol kazançlı güzel bir üretim sezonu geçirmelerini dilerim.

SAYGILARIMLA…