İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilecek/edilen vergiler ve bunlara ilişkin kesilecek/kesilen vergi ziyaı cezaları ile 2024 yılı için 23 bin Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları konusunda, mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve uzun işlem süreçlerini ortadan kaldıran idari bir çözüm yolu olan "uzlaşma" yönelik broşür yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan broşürlerde, Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılması dolayısıyla "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürü” ile “Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü” güncellenerek kullanıma sunuldu.

Şeftali ve nektarin ihracatı 250 milyon dolara koşuyor Şeftali ve nektarin ihracatı 250 milyon dolara koşuyor

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Broşürüne ulaşmak için tıklayın.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürüne ulaşmak için tıklayın.

Kaynak: igf